יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בענין הזרעה מלאכותית לאשת איש אם הולד ממזר
האם ממזר תלוי בביאת איסור, או בחיבור שאין קידושין תופסים בו ● דיני ממזר באשת איש נקבעו בשעת ההזרעה, ולא בשעת חיבור הביצית עם הזרע ● בענין ביצית של אשת איש לאשה אחרת ● יש מצבים שאדם בא על חייבי כריתות והולד לא ממזר ● השגה על מה שכתבנו
14:06 (03/12/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
'וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ' - בצבא, בהר הבית, בק"ש ותפילה
והיה מחניך קדוש ● בצבא ● בעזרה ובהר הבית ● בשעת תפילה ולימוד ● בזמן הזה בהר הבית השלשה ביחד ● מצד בית הכנסת צריך הרחקה יתירה ● טעות מפורסם בעניין מקום השוק ● יש לתקן שלא ללכת אחורי אשה ● בעניין שוק באשה ערוה ● ראיות לגבי מקום השוק ● דעת המשנה ברורה ● מסקנא
15:45 (26/11/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 6
הטענות נגד העליה להר הבית, והתשובות ● "לשם יחוד" לעליה להר הבית
הקדמה ● בענין מצוות העליה להר הבית ● אנו מצווים לקיים למרות חששות למכשולים ● טעות יסודית של "פטור" ממצוות לפני ביאת משיח \\●●●\\ "לשם יחוד" לעליה להר הבית ● בו מפורטים המצוות שמקיימים בעליה להר הבית \\●●●\\ בענין העליה להר הבית ● גדולי ישראל שתמכו בעלייה ● עליית הרמב"ם להר הבית ● ברדב"ז מפורש ההיתר לעליה להר הבית, הובא בשערי תשובה ● נכד הרא"ש, הרב מאיר אלדבי זצ"ל, בחשיבות תפילה בהר הבית ● מכתב הגאון ר' שריה דבליצקי זצ"ל על בקשה להתיר עליה להר הבית ● הרב שמואל הורביץ זצ"ל, מרבני ברסלב ● דברי הגאון ר' ישראל יעקב פישר זצ"ל על היתר כניסה להר הבית \\●●●\\ הטענות נגד העליה, והתשובות ● [טענה א] העולה להר הבית חייב כרת, משום שכולנו טמאי מת [טענה ב] אנחנו לא יודעים איפה העזרה [טענה ג] חשש זיבה, שצריך ז' נקיים ומים חיים [טענה ד] השר משה מונטיפיורי עלה להר הבית, והחרימו אותו בגלל זה [טענה ה] יש חשש שיעלו בטעות למקום שחייב כרת. [טענה ו] יש לחשוש שאחרים יעלו שלא כדין [טענה ז] מותר לעלות רק לצורך מצוה, וכעת אין בזה מצוה [טענה ח] התגרות באומות, ומכניס סכנה לכלל ישראל [טענה ט] גדולי ישראל אסרו את העליה [טענה י] הרבנות הראשית אסרו, וצריך לשמוע לרבנות הראשית [טענה יא] אנחנו לא ראויים [טענה יב] אלו שעולים הם מהשוליים של החברה ● נספח: הרב מדן: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית
22:36 (18/11/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
האם אנו באתחלתא דגאולה, ורמז זמן הגאולה ע"פ רבינו האריז"ל זיע"א
יש חילוקי דעות האם אנו באתחלתא דגאולה, יש אומרים שכעת המצב שאין כאן כלום מאתחלתא דגאולה ויותר מזה מי שחושב שאנו באתחלתא גאולה הוא בגדר אפיקורס וכדומה ומרחקים אותו מבית המדרש ● נראה להביא ראיה מן הגמרא שהעיקר כדעה שרק אחרי השואה היתה אתחלתא דגאולה, וממילא זה הקמת המדינה ● אנשי סדום בראש ● הסכנה לקרוא לזה אתחלתא דגאולה ● רמז זמן הגאולה ע"פ רבינו האריז"ל זיע"א
18:55 (05/07/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 4
הגרי"ש זילברמן על ימות המשיח, ארץ ישראל, הר הבית, ומורינו הרב שליט"א
דברי הגאון רבי יצחק שלמה זילברמן בתו"ד על מורינו הרב שליט"א: "תלמיד חכם עצום... הוא איש קדוש ונורא האיש הזה רבי יצחק. הוא חוקר כל דבר בלי משוא פנים. בתוך התורה. הוא לא מפחד מכל הביזיונות שעושים לו. הוא חכם גדול... נדמה לי שרבי יצחק ברנד עשה קונטרס על הנושא הזה. אני צריך לבקש ממנו את זה"
14:18 (24/06/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 2
המצווה להתחתן, והעיכובים
מקורות של החיוב להתחתן ● עיכוב מצד לימוד התורה ● עיכוב מצד הבחור או הבחורה ● עיכוב מצד ההורים לחתונה ● דעת המהרי"ק והרמ"א ● הגבלת הנצי"ב והחו"ב ● כשהאשה אינה כשרה כ"כ ● לחייב את הבן לבישת בגד מסוים ● אין הבדל בין בן לבת ● יעקב אבינו שמע להורים ● מדיני הלכות לשון הרע בשידוכין ● עיכוב מצד כבוד האח הגדול שעדיין לא התחתן ● עיכוב מצד ראשי הישיבות ● הנהגת ראשי ישיבות מביא שהרבה בנות תשארנה רווקות רח"ל
19:22 (05/06/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 2
קבלת התורה ומנחה חדשה
מהי מהות חג שבועות ● הקושי לשנות את ההנהגה ● "וישמע משה את העם בכה למשפחתיו" ● שמירת המצוות בחו"ל הוא כדי שכשיחזרו לא יהיו כחדשים ● שני סוגי נסיונות בענין דבר חדשים, ולענין ארץ ישראל ● אחד מיסודות קבלת התורה הוא לקיים מצוות שלא היו מורגלים ● קרבנות בזמן הזה ● הג"ה, בענין צבע ארגמן ● תרומה מדאורייתא כשרוב ישראל על אדמתם ● קבלת התורה בכל דור ודור מחדש ● נספח ● דעת הגר"א שיש להשתדל להקריב קרבן התמיד
23:30 (26/05/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
למעלה מאלף יהודים עלו להר בית מקדשנו בחנוכה
עשרות חרדים עלו להר הבית לרגל זאת חנוכה וערכו 'סיום' של סדר מועד בבלי וירושלמי ● וידיאו מדברי מורינו הרב שליט"א על ההר בו ביאר את מצוות העליה להר הבית לקידום עבודות המקדש ובניינו בפעולות מעשיות. לכך הוסיף את סוגיית האיסור לנסות את הקב"ה בנסים כחיזוק לצורך בפעולה מעשית אנושית לקידום בניין המקדש, ולא להמתין למקדש שיופיע בדרך נס
21:50 (21/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
חנוכה, קרבנות, והצהרת טראמפ
החשמונאים לחמו בלי משיח ● החשמונאים לא יכלו להיות משיח ● התיקונים שהחשמונאים עשו ● בענין חידוש המזבח ● עיקר שם חנוכה בגלל חנוכת המזבח ● עיקר גזירת היוונים בגלל התרשלות בעבודת הקרבנות ● ההתרשלות בזמננו ● הצהרת טראמפ, ההכרה בירושלים כעיר הבירה ● המסר של מאמר זה ● עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל ● לאו דוקא בביאת הגואל אלא חורבן קהילות חו”ל וקביעתן בא”י ● שיקבעו בארץ ישראל מחייב השתדלות מצידינו ● המעון של התורה הוא רק בא”י, ולא במדבר ולא בחו”ל
19:37 (18/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
נסים נגלים ונסתרים, המדינה ורכבת קסטנר
נסים נסתרים יסוד כל התורה ● גדר נסתר, היינו שזה בדרך הטבע ● נס הסתר בתוך הסתר, שנעשה ע"י רשעים וע"י חטאים ● הקמת המדינה ורכבת קסטנר ● הקמת המדינה ● רכבת קסטנר ● משפט קסטנר - גרינוואלד ● הצלת האדמו"ר מסטמר ברכבת, וסעודת כ"א כסלו ● הראיה מניסי פורים ● הודאה לקב"ה על הקמת המדינה ● מסקנא ● נספח
15:17 (07/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
"לָמָּה תִהְיוּ אַחֲרֹנִים לְהָשִׁיב אֶת הַמֶּלֶךְ אֶל בֵּיתוֹ"
מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא ● המלכת מלך מלכי המלכים ● "למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו" ● הכשר מצוות בניית בית המקדש ● חיזוק השליטה היהודית בהר הבית ● רק עי"ז רואים סימן ברכה ● תפילה בהר הבית ● סיכום ● טעם המתנגדים
21:43 (25/09/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 7
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז