יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
קרבן פסח מול העבודה זרה החדשה
בזמננו נולדה סוג עבודה זרה חדשה, שאפשר לקרותה "דת ההומניזם" או "דת השוויון", ובתוכו כלול שרוצים לעקור כל מושג של הבדלה ● במצוות קרבן פסח, באה התורה ללמדינו, שלא מספיק לבער את כח הרע, אלא יש להתעסק בדבר חשוב וזה קרבן פסח, ודרך זה ניתן ללחום נגד החדרת כח הרע ● דברי הרב אלעד צדיקוב והרב מיכאל זלבה בנושא זה, איך התפשט עבודה זרה זו בא"י, וממשיך לעשות שמות בכל חלקי חינוך הממלכתי, ומנסים להחדיר זה גם בחינוך הדתי והחרדי
13:50 (17/04/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ספר ביום הראשון תשביתו
לבאר דברי הבה"ג שכתב במכירת חמץ "ובלבד שלא יערים" ● מכתב הערות על זה ● תשובה על ההערות בתוספת מרובה ● תיקון רשות הרבים (הוספה על בריתי יצחק עירובין) ● מאמר התורה חסה על ממונם של ישראל בנתינת דגש על בעיות יוקר הדירות במרכז הארץ
20:50 (14/04/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ברית מילה בשבת לאחר הפריה מלאכותית
פונדקאית ● אינו נימול בשבת ● הפריה חוץ רחמית ● רבנו חננאל ● סיכום עד כאן ● נשמת אברהם ● מאמר מאת הרב עידה אלבה ● פסקי תשובות ● הערות ● מאמר הרב גדעון ויצמן ● ברית מילה בשבת לילד שנולד אחרי טיפולי פוריות ● א. הקדמה ב. ילד מטיפולי פוריות ג. הגדרת המושג "מעשה ניסים" ד. סיכום ● הערת המחבר ● חזרה מכל מה שנכתב עד עכשיו ● ראיה נגד דברי הר"ח ● הוספה בנוגע לתרומת ביצית מי האמא ● מכתב מרנן הגאונים רבי שמואל הלוי וואזנר ורבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל
00:42 (26/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אכזבה ממשה פייגלין
הגישה של משה פייגלין נשתנה הרבה לגריעותא ● למשל מה שכתב על המנדט ה-18 של זהות, אדם שדורש ברבים שאין לעשות ברית מילה, מצוה שגם הכי גרועים בעם ישראל מחללי שבת ואוכלי חזיר מ"מ שומרים על מילה. לאיש הזה שמתנגד למילה יש לו הערכה. ● וז"ל משה פייגלין: "גדי וילצ'רסקי (מספר 18 ברשימת זהות לכנסת), הוא אדם נפלא שבחר לפעול כרצונו ובהתאם לאמונתו ותפיסת עולמו" ● אם זה גם אדם נפלא, אז מה זה משה פייגלין, הוא עבר את הגבולות ● וכן ההכנסה של חיים אמסלם במנדט השני ברשימה שלו, שהוא מסוכן מאוד, ומפקיר בזה את ענין הגרות. וכן הלאה ● ועוד הרבה בעיות בגישה הכללית שלו על "חירות".
21:08 (16/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
התורה חסה על ממונם של ישראל ● נתינת דגש על בעית יוקר הדיור
חמץ הוא יוצא דופן ● התורה חסה על ממונם של ישראל ● "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" ● אופנים שמותר לבזבז יותר מחומש ● לחוס על הממון ● בעית יוקר הדיור ● "איני דר אלא במקום תורה" ● האם שייך לדמות לזמנינו ● טענת ביטחון בה' ● לדאוג שבנות ישראל תמצאנה שידוכים ● מקום תורה בעיירות קטנות ● איסור הוצאה דאורייתא ● מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי
22:35 (12/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ראיות בעד התכלת ממתנגדי התכלת
דברי הגאון הרב נסים קרליץ שליט"א נגד התכלת (ארגמון קהה קוצים) ● לולא החזו"א היינו פטורים משמירת שמיטה ותרו"מ? ● תורה לא בשמים היא ● ראיה נוספת על אמיתות התכלת ● "מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה" ● דעת מרן החזון איש זצ"ל ● במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ● "חדש אסור מן התורה" ● טענות נוספות נגד התכלת, וסיבתם ● כ"ק האדמו"ר מסטמר זצ"ל: גילוי התכלת הוא אתחלתא דגאולה ● מסקנא
17:34 (28/02/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם ע"י הסרת הערמונית נעשה פצוע דכא
מאמר מאת הרב ד"ר מרדכי הלפרין שליט"א, עם הערות מורינו הרב יצחק ברנד שליט"א ■■ [מאת הרב מרדכי הלפרין] איסתתים גובתא דשכבת זרע ● ח"א, דחיית היתר החזון איש ● ישוב הסוגיא לאור המידע הרפואי המעודכן ● ח"ב, צדדי היתר של הרב הלפרין ● סיכום ■■ [הערות "בריתי יצחק" על המאמר] קושיות על ההיתרים של הרב הלפרין ● קושיות נוספות על היתר החזו"א ● ראיה נוספת נגד היתר החזו"א ● קושייה על החזון איש מסתימת הגמרא ● ביאור הגמרא מטיל מים בשני מקומות ● ניסיון של היתר אם לא חותכים שביל הזרע ● היתר החלקת יואב ● בענין חיוב פצוע דכא לגרש אשתו ● היתר האגרות משה דומה להיתר החזו"א, משום שאין בישול זרע רק בחוץ ● תמונה של מערכת הרבייה להבנת הענין ● ביאור דברי הרמב"ם "בשבילין שבהן תתבשל שכבת זרע והן הנקראין חוטי ביצים" ● דברי הגרש"ז אויערבאך ודברי הרב אונטרמן זצ"ל ● דברי משפטי עוזיאל, שגם בזמן חז"ל היה רק צינור אחד משותף לזרע ושתן
19:39 (21/02/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל
עתידין שיקבעו בארץ ישראל ● דעת המגן אברהם ● דעת החזון איש ● ביאת הגואל לאו דוקא הגואל, אלא חורבן קהילות חו"ל וקביעתן בארץ ישראל ● שיקבעו בארץ ישראל מחייב השתדלות מצידנו ● המעון של התורה הוא רק בארץ ישראל ולא במדבר ולא בחו"ל
19:46 (15/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נהיגת נשים במכונית
דעת הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל ● דברי המשיג הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל ● הבדל בן נהיגה במכונית לנסיעה באוטובוס ● הבדל בין בני ברק לעיירות ויישובים קטנים ● דעת יחיד ● מסקנא
19:03 (08/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
"את אשר התרת אסרתי, ואשר אסרת התרתי" ● בדיני שער באשה נשואה
מעשה נורא באמצע האוקיינוס השקט ■■ [מערכה א] את אשר התרת אסרתי ● יש צורך לאיש לראות שער אשתו בבית ● יפת תואר ● לא גזרו על פ"נ, כדי שלא תתגנה על בעלה ● ואהבת לרעך כמוך ● הפרת נזירות אשתו ● שלום בית ● דעת הזוהר והמגן אברהם ● הזוהר רק באופן שלא מפריע לבעל ● המג"א לשיטתו של הש"ג ● קריאת דברים שבקדושה נגד שערות ■■ [מערכה ב] את אשר אסרתי התרת ● פאה נכרית ברחוב ● קלקול פריעת ראש ● טענת יציאת שערות מחוץ למטפחת ● טענה שכיסוי ראש הוא ענין מיסטי ● שמא תתגנה על בעלה ● חילול ה' ● עבודה זרה בפאות מהודו ● הדוחק הגדול מביא להיתרים דחוקים ● מסקנא ● מה תעשה אשה כשרה ● ספר הישכם אוהבים
18:48 (06/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין תינוק שנשבה בזמנינו
דעת הרמב"ם בענין בני הדור השני ● ראיית החזו"א מכהן גדול עם חשש צדוקי ● הגדרת דין תינוק שנשבה ● תינוק שנשבה והשתבש שהתבטלה התורה ● טעות במצוות תכלת ● טעות בענין המושג צבא בדורינו ● מצוות כיבוש ארץ ישראל ע"י מלך רשע ●"תינוק שנשבה" לענין מסוים ● דין החילונים בדורינו ● מצוות מדינה בימינו ● הסכמת מועצת גדולי התורה שנת תרצ''ז ● תיאור מהאסיפה של הכנסייה הגדולה ● החלטת מועצת גדולי התורה ע"ד חלוקת הארץ ● דעת הגרי"ז מבריסק ● צ"ע בדעת החזון איש ● הקב"ה עוזר גם אם אין זכויות ● הטעם שנעשה ע"י חילונים ● בענין התרחקות מנסים של שינוי הטבע ● תלמידי הגר"א והבעש"ט
16:05 (03/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מסיבת יום הולדת השבעים למורינו הגאון שליט"א ● תמצית הדרשה
הודאה לקב"ה ● חשיבות כ"ד כסלו ● קשירת התכלת הראשונה ● תכלת ובית המקדש ● חשיבות זבולון ● חשיבות לימוד תורה ● מן הפעילות הציבורית ● דבר המכון
18:29 (02/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין הזרעה מלאכותית לאשת איש אם הולד ממזר
האם ממזר תלוי בביאת איסור, או בחיבור שאין קידושין תופסים בו ● דיני ממזר באשת איש נקבעו בשעת ההזרעה, ולא בשעת חיבור הביצית עם הזרע ● בענין ביצית של אשת איש לאשה אחרת ● יש מצבים שאדם בא על חייבי כריתות והולד לא ממזר ● השגה על מה שכתבנו
14:06 (03/12/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
'וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ' - בצבא, בהר הבית, בק"ש ותפילה
והיה מחניך קדוש ● בצבא ● בעזרה ובהר הבית ● בשעת תפילה ולימוד ● בזמן הזה בהר הבית השלשה ביחד ● מצד בית הכנסת צריך הרחקה יתירה ● טעות מפורסם בעניין מקום השוק ● יש לתקן שלא ללכת אחורי אשה ● בעניין שוק באשה ערוה ● ראיות לגבי מקום השוק ● דעת המשנה ברורה ● מסקנא
15:45 (26/11/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הטענות נגד העליה להר הבית, והתשובות ● "לשם יחוד" לעליה להר הבית
הקדמה ● בענין מצוות העליה להר הבית ● אנו מצווים לקיים למרות חששות למכשולים ● טעות יסודית של "פטור" ממצוות לפני ביאת משיח \\●●●\\ "לשם יחוד" לעליה להר הבית ● בו מפורטים המצוות שמקיימים בעליה להר הבית \\●●●\\ בענין העליה להר הבית ● גדולי ישראל שתמכו בעלייה ● עליית הרמב"ם להר הבית ● ברדב"ז מפורש ההיתר לעליה להר הבית, הובא בשערי תשובה ● נכד הרא"ש, הרב מאיר אלדבי זצ"ל, בחשיבות תפילה בהר הבית ● מכתב הגאון ר' שריה דבליצקי זצ"ל על בקשה להתיר עליה להר הבית ● הרב שמואל הורביץ זצ"ל, מרבני ברסלב ● דברי הגאון ר' ישראל יעקב פישר זצ"ל על היתר כניסה להר הבית \\●●●\\ הטענות נגד העליה, והתשובות ● [טענה א] העולה להר הבית חייב כרת, משום שכולנו טמאי מת [טענה ב] אנחנו לא יודעים איפה העזרה [טענה ג] חשש זיבה, שצריך ז' נקיים ומים חיים [טענה ד] השר משה מונטיפיורי עלה להר הבית, והחרימו אותו בגלל זה [טענה ה] יש חשש שיעלו בטעות למקום שחייב כרת. [טענה ו] יש לחשוש שאחרים יעלו שלא כדין [טענה ז] מותר לעלות רק לצורך מצוה, וכעת אין בזה מצוה [טענה ח] התגרות באומות, ומכניס סכנה לכלל ישראל [טענה ט] גדולי ישראל אסרו את העליה [טענה י] הרבנות הראשית אסרו, וצריך לשמוע לרבנות הראשית [טענה יא] אנחנו לא ראויים [טענה יב] אלו שעולים הם מהשוליים של החברה ● נספח: הרב מדן: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית
22:36 (18/11/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז