יום ג', ח’ בסיון תשע”ח
 
 
 
 
 
 
למעלה מאלף יהודים עלו להר בית מקדשנו בחנוכה
עשרות חרדים עלו להר הבית לרגל זאת חנוכה וערכו 'סיום' של סדר מועד בבלי וירושלמי ● וידיאו מדברי מורינו הרב שליט"א על ההר בו ביאר את מצוות העליה להר הבית לקידום עבודות המקדש ובניינו בפעולות מעשיות. לכך הוסיף את סוגיית האיסור לנסות את הקב"ה בנסים כחיזוק לצורך בפעולה מעשית אנושית לקידום בניין המקדש, ולא להמתין למקדש שיופיע בדרך נס
21:50 (21/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
חנוכה, קרבנות, והצהרת טראמפ
החשמונאים לחמו בלי משיח ● החשמונאים לא יכלו להיות משיח ● התיקונים שהחשמונאים עשו ● בענין חידוש המזבח ● עיקר שם חנוכה בגלל חנוכת המזבח ● עיקר גזירת היוונים בגלל התרשלות בעבודת הקרבנות ● ההתרשלות בזמננו ● הצהרת טראמפ, ההכרה בירושלים כעיר הבירה ● המסר של מאמר זה ● עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל ● לאו דוקא בביאת הגואל אלא חורבן קהילות חו”ל וקביעתן בא”י ● שיקבעו בארץ ישראל מחייב השתדלות מצידינו ● המעון של התורה הוא רק בא”י, ולא במדבר ולא בחו”ל
19:37 (18/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
נסים נגלים ונסתרים, המדינה ורכבת קסטנר
נסים נסתרים יסוד כל התורה ● גדר נסתר, היינו שזה בדרך הטבע ● נס הסתר בתוך הסתר, שנעשה ע"י רשעים וע"י חטאים ● הקמת המדינה ורכבת קסטנר ● הקמת המדינה ● רכבת קסטנר ● משפט קסטנר - גרינוואלד ● הצלת האדמו"ר מסטמר ברכבת, וסעודת כ"א כסלו ● הראיה מניסי פורים ● הודאה לקב"ה על הקמת המדינה ● מסקנא ● נספח
15:17 (07/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
"לָמָּה תִהְיוּ אַחֲרֹנִים לְהָשִׁיב אֶת הַמֶּלֶךְ אֶל בֵּיתוֹ"
מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא ● המלכת מלך מלכי המלכים ● "למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו" ● הכשר מצוות בניית בית המקדש ● חיזוק השליטה היהודית בהר הבית ● רק עי"ז רואים סימן ברכה ● תפילה בהר הבית ● סיכום ● טעם המתנגדים
21:43 (25/09/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 7
אודות בריתי יצחק
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז