יום ו', ו’ באלול תשע”ח
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ביאור התפקיד של זבולון וחיבורו עם יששכר
ברכת יששכר וזבולון ● משה רבינו דיבר בעיקר לזבולון ■■ תפקידי זבולון ● פרנסה ● מלחמה ● תכלת ● עלייה להר הבית, וקשרי חוץ ● הערכה הדדית בין יששכר לזבולון ■■ תפקידי יששכר ● הוראה למעשה ● טעות חמורה בדורינו ● שלימות התורה הוא כשזבולון משתתף בשיעור תורה של יששכר ■■ בענין עליה להר הבית בזמן הזה ● כניסת השר משה מונטיפיורי להר הבית ● הרמב"ם והראב"ד על קדושת המקדש בזמנינו ● האם בית המקדש בזמן תחיית המתים, או לפני זה ● בירור מקום המקדש ● הכשר מצוות בניית בית המקדש וקרבנות
20:11 (13/09/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
חומר איסור בניית מסגד למוסלמים, ו'לא תחנם'
האיסלאם הוא כפירה ● ההבדל בין יין נסך, לאיסור לא תחנם ● לא תחנם בהיתר מכירה ● דעת הב"ח בענין לא תחנם בישמעאלים ● מסקנה ● הערה מאת אחי היקר הרב יחיאל שליט"א ● הערת המחבר
20:30 (07/09/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
כולל, מלאכה, ובית המקדש
האם לימוד בכולל הוא נחלת כולם ● חשיבות מלאכה ● מקור ההנהגה של הכוללים וחשיבותה ● בענין לקיחת כסף ללימוד תורה ● שינוי ההנהגה בדורינו ● האם יש לשנות הנהגה זו ● חיוב הכתובה ● התנאים לדרגת בני לוי ● אפשרויות הפרנסה ללומדי תורה ● האם אפשר לסמוך על הנס ● מי שלא לומד ברצינות ● מצאנו בתורה שינוי מצבים בענין זה ● מלאכה לפרנסה, ובנין בית המקדש, הוא אותו שורש ● בנין בית המקדש בידי אדם ● קשר בין מלאכה למאלכת המשכן ● עוד בענין
13:18 (25/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
שוויון מוצדק ומחייב, ושוויון פסול
הבדלים שהתורה קובעת ● מקום שאסור להבדיל ● סיבת פילוג מלכות בית דוד ● סיבת פרוץ מרד שבע בן בכרי ● זה שורש פילוג מלכות בית דוד ● מקומות שהגבול לא ברור ● התבדלות מחילונים ● הרחקה מנשים ● סכנה מצד משרד החינוך "האחר זה אני"
00:38 (11/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ספר אל הר המור
הספר הנפלא "אל הר המור", מאת הרב יצחק שפירא, והרב יוסף פלאי ● בהלכות עליה להר הבית ● הספר עוסק בברור הלכות העליה, החל ממצוות שילוח טמאים, בעל קרי, דני הטהרה, זיהוי מקום המקדש, ועוד ברורים הלכתיים רבים שנוגעים לשאלת העליה להר הבית
14:19 (15/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ספר המסורת על מקום המקדש
הספר הנפלא "המסורת על מקום המקדש", מאת הרב נעם שפירא, והרב יוסף פלאי ● תוכן הספר: המסורת – תיאור כללי מחורבן הבית ועד הכיבוש הערבי ● עדויות מזמן התקופה הערבית והלאה ● הפוסקים ● כוחה של מסורת ● (נספח): יהודים עולים להר הבית ● תאריכון לאירועים חשובים ועדויות על הר הבית מאז החורבן
14:18 (15/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
העולה להר הבית, הוא רודף, או מבער ע"ז?
העולה להר הבית, הוא רודף, או מבער ע"ז?נחמיה בונה חומת ירושלים, איך התגרה באומות? ● יש כעת מלחמת מצווה, בין מצד כיבוש א"י, ובין מצד ביעור ע"ז ● דעת הגאון הרב משה שטרנבוך: "דין רודף" לחרדים העולים להר הבית ● דעת האוסרים רק מדין הוראת שעה ● טענות נגד העליה, ושוברם בצידם ● טענת "רודף" בעלייה להר הבית ובארץ ישראל ● ביטול ג' שבועות ● ראיה נוספת מתפילת משה רבינו בפרשת ואתחנן ● כיבוש ארץ ישראל ע"י רשעים ● התמעטות קדושת ארץ ישראל בשליטת גוים ● מי כאן הרודף? ● כניעה לטרור מביא לידי סכנה נוראה ● המתנגדים לא הולכים עם תכלת, ויתנגדו גם בהמשך ● מסקנא ● נספח: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית ● נספח: שיטת הגרי"ז בהתנגדות למדינה, בין בהתחלה ובין בהמשך
23:01 (12/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
'אנכי ה' אלקיך' והכפירה האיסלאמית
מי שאינו מאמין ביציאת מצרים, אף ב'אנכי ה' אלהיך' אינו מאמין ● דעת הרמב"ם אודות הישמעאלים ● שורש המחלוקת, פי' 'אנכי ה' אלהיך' ● איסור ע"ז זו הוא רק לישראל ● לא מצינו איסור ע"ז לפני מתן תורה ● יתכן שהגדר הוא כפירה ולא ע"ז ● ביאור נוסף בדברי הרא"ש ● איסור ע"ז ומינות הם שני איסורים נפרדים ● שאלה בענין העושה פסל ● דחית דין זה ● דעת הר"ן בענין הישמעאלים
13:51 (03/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מצוות אהבה
אהבת ה' ● אהבת יהודים ● אהבת הגר ● ואהבת לרעך כמוך ● אהבת אשתו ● אהבת מי שחייב מיתה ● אהבת הבנים ● אהבת תלמידי חכמים ● דרגות באהבה ● מצוות אהבה ● הקב"ה אוהב את עם ישראל ● מצוות ואהבת את ה' אלהיך ● מהות האהבה ● הדרך לאהבת הקב"ה ● דרגות באהבת האשה ● אהבת הבנים ● מצוות אהבת ארץ ישראל ● אהבת הבריות ● דברי האור החיים הקדוש בביאור מצוות ואהבת לרעך כמוך ● בענין הסרת פילוג העדות ושנאת חינם
15:19 (20/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
העיר החרבה והבזויה והשוממה?
נוסח "נחם" בימינו ● דעת הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ● דעת הגאון הרב דוד חי הלוי זצ"ל ● ביאור המאמר "הלואי שתבואו ותטמאו את ארצי" ● שני תקופות
18:48 (16/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אליהו הנביא ומשיח, הגאולה תבוא היום אם בקולו תשמעו
מתי יבוא המשיח? ● היום אם בקולו תשמעו - לא תנסו את ה' ● מצוות שהתחדש אפשרות קיומם בדורינו ● בית המקדש לפני ביאת משיח ● מסקנא
17:05 (06/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
"שהנחלת לאבותינו", או "לנו"?
שינויים בנוסח ברכת המזון ● שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ אֶרֶץ חֶמְדָה ● אם צריך חילוק נחלות ● כוונה נוספת בזה ● הכופר שהקב"ה נתן לנו את הארץ ● מי שכופר ביציאת מצרים האם יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים ● טענות שלא הקב"ה נתן לנו את הארץ לקיים ברית האבות, והפירכות ● כפר בארץ ובירך, וחזר ומודה בארץ ● ברכה מעין שלוש ● איצ"ל שאי"ז מכשיר את הָרֶשַׁע ● מסקנא לענין ברכת המזון
19:41 (03/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
תיקון להקפאת הבנייה - תביעה לבית המקדש
הקפאת הבנייה ● הסיבות לגזירה ● רצון לבנין בית המקדש ● "חדש אסור מן התורה" ● תפילת הרמב"ם בהר הבית ● תפילה בהר הבית ● עונשים נוראים על חסרון תביעה לבנין בית המקדש ● מסקנא
16:28 (22/06/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נעשה ונשמע ושני שעירים
סיבת שני השעירים בחג השבועות ● טענת עשו הרשע ● רצון ה' בקרבנות אפי' שיש חשש מכשול ● נעשה ונשמע ● מצוות תכלת מביא לקיום שאר מצוות התורה ● למה דווקא בחג השבועות ● נעשה ונשמע ומנחה חדשה
19:16 (29/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
כיבוש ארץ ישראל ושמירת שמיטה
הקשר בין שמיטה ספירת העומר וארץ ישראל ● כיבוש ארץ ישראל ושמירת שמיטה ● שני העוונות שגרמו בטול יישוב א"י: חטא המרגלים וחטא שביעית ● יום ירושלים, ביטול סופי של ג' שבועות ● אם יש חשש ג' שבועות לגבי בנין בית המקדש ● הנסים העצומים במלחמת ששת הימים הוא בוודאי פקידה ● אחרי שהתבטלו השבועות, שוב הם לא חוזרים ● מלחמת ששת הימים היה בימי ספירה ● לחימה נגד הדת בצבא ● חטא שביעית מעכב בנין בית המקדש ● עליה להר הבית לא קשור לג' שבועות
22:05 (23/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
לא יהיה כלי גבר על אשה
האם גילוח שער לאיש הוא דאורייתא או דרבנן ● בענין בגדים שהם לא דרך תכשיט ● ג' שיטות בענין בגדים שאינם בגדר תכשיט ● כשהמנהג שאיש ואשה לבושים אותו דבר ● איסור "לא ילבש" במדי הצבא והמשטרה ● בצבא יותר חמור ● לבישת מכנסיים לאשה ● אין דרכה של אשה לעשות מלחמה ● בענין כלי נשק לא מהני שהדרך משתנה ● מקורות נוספים לאיסור החזקת נשק לאשה ● דברי הרב יצחק חי זאגא בענין השרות המשותף ● יש בצבא מטרה זדונית של שיוויון ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא ● השרות המשותף בצבא בגדר ע"ז ג"ע וש"ד
14:13 (18/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
לא תנסו את ה', והגאולה
בדיקת סיבת השואה ע"פ ביאת עמלק ● סיבת ביאת עמלק, לא תנסו ● על פי המעשה הזה יש לאו בתורה ● ע"פ הוראת נביא צריך לעבור על זה ● סיבת האיסור ● גם אם הקב"ה עושה נס יש עונש ● גאולה נסית או גאולה טבעית ● הצהרת בלפור והתנגדות חלק מעם ישראל ● התנגדות לתכלת ● מקור נוסף לתלות השואה בחסרון ביאה לא"י ● קושיה מדברי מרן החזון איש ● הכרת הנסים במלחמת השחרור וששת הימים ● הנפקא מינה בכל זה איך להמשיך ● מפורש בתהלים שהגאולה תלוי בזהירות לאו של "לא תנסו" ● האם יש מקום לטענה נגד התכלת ● נספח, מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א
15:55 (09/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
לא תנחשו
שורש הדין בחז"ל ● כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש ● הרמב"ם ותוס' ● הראב"ד והרד"ק ● פסק האחרונים ● סימנים אסורים ומותרים ● לא תעוננו
10:47 (23/03/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
החודש הזה לכם, וקרבן פסח
למה מצוות חג הפסח מתחילים ב"החודש הזה לכם" ● יסוד הגאולה הוא התחדשות ● חידוש קרבן פסח ע”י החתם סופר ● חיוב לגדל תלמידי חכמים שמוכנים לחדש מצוות שנתאפשר קיומם ● אי אפשר לעקור דבר מן התורה
14:08 (20/03/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם צריך לכבוש כעת את כל ארץ ישראל
מצוות כיבוש ארץ ישראל ● למה השופטים והמלכים לא כבשו את הפלשתים ● ציווי מיוחד לגרש את הפלשתים ● כובשי ארץ ישראל - דוד וירבעם ● תירוץ על הקושיה למה המלכים הצדיקים לא כבשו כל א"י ● הגוים תחת ידינו ובכל זאת א"א לגרש אותם ● הנהגה עליונה מעכב מצוות כיבוש ארץ ישראל בשלימות ● התעוררות מן השמים ● מסקנת המאמר הזה ● הקמת ממשלה יותר טובה
00:09 (17/03/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נשים בפרשת זכור, וחומר איסור גיוס בנות
מימות משה רבינו עד הגאון רבי נתן אדלר זצוק"ל לא נשמע מעולם שנשים מחויבות בקריאת פרשת זכור ● העתקת דברי האחרונים שאשה צריכה לשמוע פרשת זכור ● אם נשים צריכות לסייע במלחמה להביא מים ומזון לבעליהן ● כמה מקורות שלא שייך מצות צבא בנשים ● מקור דברי הרדב"ז שאשה אינה יוצאת לצבא בגלל כל כבודה בת מלך פנימה ● לנוגע למעשה בענין קריאת פרשת זכור לנשים, כעת יש למנוע זה ● חורבן היהדות וחורבן הצבא בעקבות גיוס בנות ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא
22:59 (08/03/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בית המקדש, חילול שבת, ונישואי תערובת
חלק ההיסטוריה ● חלק הלימוד מן ההיסטוריה ● עוון שמיטה עיכב, וחילול שבת לא ● האם אפשר לתקן נישואי תערובת ע"י גיור ● ההפסד הגדול בגלל אלו שלא עלו לבית שני ● למה עזרא לא כפה את אנשי בבל לעלות לא"י ● מה יש לעשות כעת להכנה לבנין בית המקדש ● ביטול היתר מכירה ● עליה להר הבית ● דעת גדולי ישראל ● משל התעוררות בענין עליה להר הבית ● האם יישוב א"י יחרב היל"ת בעקבות ביטול עליה להר הבית ● עונשים על שלא תבעו בנין בית המקדש ● איזה ממשלה צריך להקים
22:26 (15/02/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מתי מתחיל חיוב כיסוי ראש
מתי מתחיל חיוב כיסוי ראש נשואה, מזמן הנישואין (חופה) או מזמן הבעילה ● פנויה בעולה ● ארוסה בתולה ● החילוק בין פנויה בעולה לארוסה בתולה ● נשואה בתולה ● בפרטי ההיתר ● הג"ה, אשה שמכסה ראשה בפאה נכרית ● בתולה נשואה שנתגרשה אם יש חיוב כיסוי ראש ● סיכום
00:38 (09/02/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
גילוח זקן, במכונה בסם ובלייזר
מכונת גילוח שחותך הכל ● במחלוקת תוס' והרמב”ם במגלח במספריים לענין נזיר ● מסקנא במכונת גילוח בזקן כשאינו משאיר כלום ● דעת החפץ חיים והחזון איש ● גילוח בסם בנזיר ● גילוח זקן בסם ● החיד"א ● גילוח זקן בלייזר ● בעיות אחרות בענין גילוח בסם ● גילוח בפאות הראש ● סיכום ● לימוד זכות בדרך רמז
00:01 (02/02/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
תפילת הרמב"ם בבית הגדול והקדוש, ודברי המנחת יצחק
מכתב הרמב"ם על תפילה בהר הבית ● הר הבית נקרא גם בית המקדש ● דעת המנחת יצחק ● חשש מים חלוקים או עכורים ● חשש טבול יום ● חשש זבים ● חשש מצורע ● גבולות העזרה ● ראיה מן הגאונים ● שורש דברי המנחת יצחק ● משיח הוא תקופה מאוחרת בתהליכי הגאולה ● העיוות שנעשה בנושא אמונת המשיח ● רדיפות נגד הרוצים לקיים את התורה ● ארץ ישראל ● תכלת ● הר הבית ● חששות לא נכונים ● דברים גדולים נעשים ע"י אנשים קטנים ● מכתב הנצי"ב
23:48 (24/01/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
עליונים למטה ותחתונים למעלה
רדיפות העיתונים מונעים מגדולי הרבנים לחוות דעתם ● מן העיתונות נגד העולים להר הבית ● קיצור נמרץ מן הטענות נגד העליה, והפירכות ● מצ"ב גם הספר הנפלא "המסורת על מקום המקדש", מאת הרב נעם שפירא, והרב יוסף פלאי
21:06 (31/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הדלקת נר חנוכה בכיכר העיר
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת ● יסוד התקנה - פרסומי ניסא ● בזמן שיש הרבה חילונים שאין מדליקים כלל ● יסוד ענין פרסומי ניסא ● רדיפת הדת במרחב הציבורי ● צורת הדלקה בכיכר ● סיכום
20:51 (26/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
רדיפות נגד שומרי התורה
רדיפה ע"י הבג"ץ ● הגר"ש עמאר: "הצליחו להטיל מורא ופחד על רבני ישראל" ● רדיפה ע"י הבד"ץ ● הפירוש המוטעה של אמונה במשיח ● דוגמה לטעות באמונה בבורא עולם ובעיקר הראשון של הרמב"ם ● משיח הוא תקופה מאוחרת בתהליכי הגאולה ● העיוות שנעשה בנושא אמונת המשיח ● רדיפות נגד הרוצים לקיים את התורה ● ארץ ישראל ● תכלת ● הר הבית ● חששות לא נכונים
20:53 (22/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א על עמונה
השיעור השבועי מאת הרב מאיר מאזוז שליט"א (מוצאי שבת פרשת וישלח תשע"ז) על היישוב עמונה תובב"א ועוד, בו הביא את דברי מורנו הרב שליט"א ממאמר שיצא לפני כעשר שנים, בענין הקשר בין ההתעלמות מחורבן גוש קטיף וקריסת חברת חפציבה
00:13 (23/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
סיבות לשריפה
עיוות הדין ● חילול שבת ● פרטים בענין עיוות המשפט ● רדיפת החייל אלאור אזריה ● בג"ץ עמונה ● פרטים בענין חילול שבת ● איסור הוצאה ● גרמא ● חיוב מלחמה [​​ל​בעלי מכשירים חכמים​: ​​יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
23:14 (29/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
דיני בישול עכו"ם ופת עכו"ם
פתיחה ● בישול עכו"ם בבית ישראל ● מה יותר חמור, נתבשל בבית ישראל או בבית הגוי ● בענין חיתוי והדלקת אש ע"י ישראל ● בענין חיתוי לדעת המחבר ● אם מותר בישול גוי לחולה שאין בו סכנה ● הסבר יסוד המחלוקת בין הרא"ה והרשב"א ● להלכה ● קושיה על שיטת הרא"ה ● סיכום ● נספח ● [​​ל​בעלי מכשירים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
20:50 (26/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בג"ץ עמונה והיתר מכירה
בעלות עם ישראל על ארץ ישראל ● גאולה במצב ש"לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה" ● בג"ץ עמונה ● למה הבג"ץ לוחם נגד ההתיישבות ● השמאל החרדי ● היתר מכירה ● שמיטה - "תדעו שהארץ שלי היא" ● סילוק השמיטה מול סילוק יהודים בא"י ● ארץ ישראל; שבת; שמיטה ● דור המדבר וגלות בבל ● משל על היתר מכירה, דעלך סני - לחברך לא תעביד ● אנו תומכים במאבק למען עמונה ● נספח: כל מה שלא ידעתם על תיק עמונה [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
19:11 (22/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הרגשות סותרות בראש השנה
הרגשות סותרות בראש השנה ● מקור שלא לבכות בראש השנה ● המקור לבכות ● חילוק ● זהירות מכעס בראש השנה ● יסוד תשובה לחזור להקב"ה ● השואה לא מזכירים בראש השנה ואילו הקמת המדינה כן מזכירים בראש השנה ● ראש השנה מחבר בין ישראל לאבינו שבשמים ● הקשר בין תקופת עזרא לתקופה שלנו בנוגע לראש השנה [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
19:09 (22/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בחירת טראמפ
שינוי לטובה ע"י מלך גוי ● צריך לבנות ביהמ"ק גם אם אין נביא ● השינוי בין אחשורוש לדריוש ● אין אנחנו בני חורין ליבטל ממנה ● הגאולה השלישית ברשיון אומות העולם ● טענה שהנשיא הנבחר משוגע ● החיובים בעקבות זה מצדינו ● הר הבית ● מלחמת מצווה ● החלפת מערכת השלטון בארה"ק ● גדולי ישראל ● סיכום ● רמזים בתורה על השלטון החדש בארה"ב בענין כיבוש כל א"י והקרבת קרבנות ● נספח: הגאון ר' מנדל שפרן שליט"א
13:40 (18/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מעמד עבר הירדן, במצוות ובקדושה
לענין קדושה ● שֵׁם חו"ל ● חיוב מצוות בעבר הירדן ● עומר ושתי הלחם ● מקור השיטות שעבר הירדן מחויב רק מדרבנן ● בשיטת הרמב"ם ● ראיה נוספת ● במדרש מבואר שעומר אפשר להביא מעבר הירדן ● איזה פגם ויתר משה רבינו לבני גד ובני ראובן ואיזה לא ● האם עבר הירדן הוא מהבטחת האבות ● הרמב"ן ● תמיהה על דברי אור החיים הקדוש שס"ל שעבר הירדן אינו בכלל מתנת אברהם אבינו ● דעת הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל ● מסקנא
21:43 (13/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל
על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ● כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ● שמלתך לא בלתה מעליך ● בזה מבואר למה תכלת דווקא מן החלזון ● חג הסוכות ● ברכות הנהנין ● המקור בפסוקים ● כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי (בפרנסה), מול בְּצִדְקָתִי הֱבִיאַנִי ה' (בא"י) ● רצון הקב"ה להנהיג העולם באופן שיש הנסיון הזה ● הנסיון בדורינו לומר בצדקתינו באנו אל א"י ● צריך את שני הצדדים ● כיבוש ארץ ישראל בדורינו ● רדיפת הדת בצבא כיום ● הפיתרון
21:46 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם לתמוך בתנועת זהות
כח מעשיו הגיד לעמו ● תכנית חורבן עמונה הוא כפירה בהקב"ה ● סדר הגאולה ● אין דואג ליסודי הדת הללו ● האם לתמוך בתנועת "זהות" או לא ● הצד בעד לתמוך ● חובת ההשתדלות בעת הזאת ● דחיית איסורים בשביל הצלת עם ישראל ● יפתח בדורו כשמואל בדורו ● הצד נגד תמיכה, ולהתנגדות ● הזיוף של הרב חיים אמסלם בעניני גיור ● השגות ● מכתב ● תמונת המצב והתוצאה החמורה של גיורי הרב אמסלם ● ראייה לנדון דידן מן הכנסיה הגדולה במרינבאד ● דעת הגרי"ז הלוי סולוביצ'יק ● המסקנא שיצא מכח הכנסיה הגדולה ● לתמוך במועמד אמוני, ומאידך לתמוך באופוזיציה תורנית ● יש מצב לתמוך וגם להתנגד ● דעת הראי"ה קוק זצ"ל ● מקור בתורה לכבוש את א"י על אף שיצא מזה קלקולים רוחניים
21:04 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
טבילת כלים
האם סכין שחיטה חייב בטבילה ● ברזלים שמתקנים המצות ● כלים שאין מבשלים בהם ואין מביאים לשולחן ● לקחו סכין לחתוך קלפים והשני שאל ממנו לאכילה ● כלים שקנה למכור לשימוש אכילה, והשני שאל ממנו ● קייטרינג ● הראשון קנה לחתוך קלפים והשני קנה לחתוך בשר ● כלים חד פעמים אצל ישראל הראשון ונמלך להשתמש הרבה פעמים ● כלי בשותפות ישראל וגוי וכן אם קנה אח"כ הישראל ● סיכום
22:33 (08/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
תכלת כולל כל מעשה בראשית
למה לא לצבוע את התכלת בצבע סינטטי ● תכלת כולל כל מעשה בראשית ● היקש עבודה זרה שבת וציצית ● ע"י תכלת כל באי עולם יכירו בהקב"ה ובעם ישראל ● תפילת אליהו הנביא ● מי בכל מעשה ידיך שיאמר לך מה תעשה ● מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א ● דעת תורה מהרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זצוק"ל
01:28 (01/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הצלת מוכה, ויבום
חלק האגדה: החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● הקדמה לביאור זה, במהות פרשת כי תצא ● החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● גודל מעלת מצוות יבום ● התורה התירה ליבם לחלוץ ● מחלוקת אבא שאול וחכמים ● להלכה גם לדעת אבא שאול מותר ליבם \\\\ חלק ההלכה: הצלת מוכה ● איך אפשר לדעת אם האשה באה רק לבייש או גם להרוג ● המבייש את חבירו כדי להציל, ויכול להציל בצורה מועטת, ובייש יותר על המידה ● להכות המכה, אם זה מדין הצלת המוכה, או הצלת המכה מאיסור ● אדם שלישי שאינו קרוב המוכה, שבא להציל ● קושיה על דברי הרא"ש שהזכיר לאפרושי מאיסורא ● סיכום להלכה
02:11 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
תשובת ציבור ותשובת יחיד
תשובת ציבור ● התשובה בגאולת בעתה ● הטענה על אנשי יהודה ● קיבוץ גלויות ע"י אנשי סדום ● כיבוש א"י בלי זכות ● כפרה ע"י הבושה ● הטענות על אנשי יהודה ● גזירת גילוח בצבא מחייב כל יהודי להשאיר זקן ● מטרות הצבא ● מלחמה נגד היהדות ● בשעת השמד "מצוה קלה" הופך ל"שורש הדת" ● הראי"ה קוק בענין ● נספחים: הרב אבינר על פקודת השירות המשותף: "יהרג ואל יעבור" ● בעז שפירא: צה"ל במדרון חלקלק
01:04 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אודות בריתי יצחק
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז