יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
06:25 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מבוא ● הנפקא מינה מי האמא, בעלת הביצית או הפונדקאית ● בעיות של חיוב הבחנה ● מכון פועה מתבססין שהפונדקאית היא האמא ● בדיקת הנושא משורשו ● הסברה הפשוטה והמחייבת שבעלת הביצית היא האמא ● ראיה ברורה שביצית של גויה בתוך רחם יהודיה נשאר הולד גוי ● טענות האומרים שהפונדקאית היא האמא ● משל קיצוני מקוף ● ראיות מדברי אגדה ● סיכום ● הראייה החזקה של הגאון ר' מאיר ברנדסדורפר זצ"ל מן הגמרא שבעלת הביצית היא האימא ולא בעלת הרחם
20:51 (16/03/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הרב אריה כץ רב משיב ב'מכון פועה' בתגובה: הסברה הפשוטה והמחייבת שבעלת הביצית היא האמא ■ ראיה מדיני ערלה ■ ראיה משני אחים ■ ראיה מחילוף יוסף ודינה ■ סיכום
20:55 (16/03/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם באמת הסברא שבעלת הביצית היא העיקר אין בו רק סברא ולא ראיה או שיש בו ראיה חזקה ■ בנוגע לסברה ■ בנוגע לראיות מן הגמרא ■ ועוד ראיה ברורה שביצית של גויה בתוך רחם יהודיה נשאר הולד גוי, והלידה לא הופך אותו ליהודי ■ הראיה מן חילוף דינה ויוסף ■ בדימיון של חזקה ג' פעמים ■ בענין השתייכות לגבי האב ■ הנהגה שכל אחד יתנהג כפי הרב שלו ■ השתלת שחלה ■ הוספה: דעת הרבה מגדולי הפוסקים שבעלת הביצית היא העיקר
20:58 (16/03/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שוב בא לידי תשובה של הגאון ר' אברהם דב לוין והר' מרדכי אייכלר שליט"א הנמצא פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יוחסין יא פס"ד בעמוד תקסח ■ בתוספת הערות בדברי תשובת הרב מרדכי אייכלר שליט"א
21:02 (16/03/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הרב מנחם בורשטין בקשני להמשיך ולענות לכבודו על מכתבו. הרב בקשני להדגיש, שהוא רוחש כבוד גדול למלחמתה של תורה בנושאים שונים. הרב מאוד מקפיד, דווקא עם אנשים שהוא חולק עליהם, להדגיש את האהבה והידידות, כדי שכולם יראו שזו מחלוקת לשם שמיים. כך גם הוא מבקש לנהוג בכבודו, ולנצל מחלוקת זו להגברת הקשר והידידות, ולהרגיש שכבודו שותף למעשה החסד של המכון, גם אם חולקים בהלכה למעשה.
21:07 (16/03/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
■ נושא הדיון ■ לגופא של ענין מי האימא ■ תגובות והערות על המכתב השני ממכון פועה
14:58 (01/04/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כל ילד שנולד מהפריה חוץ לרחם, אין הבן נימול בשבת. במקרה שבעלת הביצית היא גויה, הילד הוא גוי, לפי מה שביררנו במאמר לא תהא כהנת כפונדקית. וכן אם נולד ע"י הזרעה מלאכותית, אין הבן נימול בשבת, וכל אלו דינם כמו יוצא דופן (לידה ע"י ניתוח קיסרי) שאינו נימול בשבת.
23:09 (04/11/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בחוק הביציות מבואר על הקושי הגדול לגלות שהביצית בא מגויה ועל הטראומה שהילד יקבל אם מגלים לו, ועל הצרה שיוצא אם לא מגלים לו. ומזה ניתן ללמוד שמי שטוען שאין בעיה שיצא מכשול מכיון שממילא הכל גלוי וידוע והכל נרשם, הוא טועה. וכן יצא מכשול גדול שיחשיבו את הולד כיהודי, ואף אם יגיירו אותו ונחשב כגר, יתירו את אמו בלי חליצה אם ימות האב כי יחשבו שיש לו בן ולמעשה אין לו בן, וזה בכלל תקנת חז"ל של הבחנה, וכן בגלל שיש חיוב להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה, ומבואר בגמרא שהאשה חשודה להסתיר זה
22:38 (25/12/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דחיית הטענות שבעלת ההריון היא האימא ■ מצורף מאמרו של הרב שפרן
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז