יום ו', ו’ באלול תשע”ח
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
פסיפלורה לענין ערלה
פסיפלורה (שעונית סגולה) לענין ערלה ● האם שייך לעשות פסק חילוק בין ספרדים לאשכנזים, במקום שאין לזה שום בסיס מקורי מתקופת הב"י והרמ"א? ● האם ניתן ללמוד היתר לפסיפלורה שלא יהא בו איסור ערלה ממה שהגאונים ראשונים ואחרונים התירו את החצילים? ● ערלה בחצילים ● דברי החזון איש בביאור היתר חצילים ● רבני דורינו שאוסרים הפסיפלורה מדין ערלה
19:43 (14/09/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ולא מעבר לים היא
לא לעשות שיטה שעיקר התשובה של האדם היא ללכת לעבר הים, אלא להשאר כאן בא"י ולחזור כאן בתשובה ● ביאור ענין משיח בדרגא גבוה או בדרגא נמוכה ● חזרה של כ"ק האדמו"ר יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א מאומן בערב ראש השנה ● מה שאמר רבי נחמן זצ"ל ללכת לאומן, זה היה בתקופה שהחסידים שלו גרו ברוסיא ואוקריאנה, ושם לא היה צורך ללכת לעבר הים לאומן
17:55 (14/09/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מצוות תפילין בחול המועד
מערכה ראשונה: ראיה מן הבבלי שחוה"מ מחיוב בתפילין ● ראיות שסתם יו"ט אינו כולל חוה"מ ● ראיות שרק יו"ט נקרא שבת או שבתון ולא חוה"מ ● בביאור דברי הרא"ש בענין מקרא קודש לגבי חוה"מ ● מערכה שניה: ראיה מן הירושלמי שחוה"מ חייב בתפילין ● ארבע הדחיות ● ביאור הדעות שחוה"מ פטור מתפילין ● בדעת הזוהר ● מקור מן הבה"ג ● השתלשלות המנהג ● מה שנראה להלכה
13:45 (14/09/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אלפים השתתפו בעצרת למען לוחמי צה"ל בכותל המערבי • גלריה
מבצע צוק איתן: אלפי בני אדם השתתפו בעצרת תפילה ברחבת הכותל המערבי לשלומם של חיילי צה"ל הנלחמים ברצועת עזה כנגד ארגוני הטרור ● מורנו הרב שליט"א תקע בחצוצרות כדינה של תורה ● בעצרת השתתפו הרבנים הגאונים: הרב יצחק דוד גרוסמן, הרב דב ליאור, הרב שלום כהן, הרב יצחק יוסף, הרב דוד לאו, הרב יעקב עדס, והרב דוד בצרי ● צילומים שלומי כהן כיכר השבת
00:32 (20/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הפסקת אש – טעות או הנהגה עליונה? וחיוב לאנשי חו"ל לבוא לא"י
מקורות בתנ"ך על הפסקת אש שמחזיק מעמד זמן מסוים ושוב נתפרץ מחדש ● חטא של מניעת גמר הכיבוש ● סיבה נוספת להשארת העמים, כדי שעם ישראל ילמדו לעשות מלחמה ● ויש כמה הסברים על התועלת כדי ללמדם מלחמה ● וכעת נבוא לענין שלנו, האם הפסקת אש היה טעות וחטא או הנהגה עליונה ● לימוד זכות על הממשלה למה הפסיקו המלחמה ולא גמרו אותה ● החלפת הממשלה וחזרה בתשובה בענין שמיטה ● חיוב אנשי חו"ל לבוא לא"י ● הפלישתים בזמן התנ"ך ● למה לא גירשו את הפלישתים
13:59 (13/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הריגה בשעת מלחמה
במלחמה הדבר הרבה יותר קל להרוג אף על חשש רחוק ● אם יש צורך כדי לנצח המלחמה בודאי מותר להרוג גם כללות האוכלוסיא ● במקום שההנהגה הכללית מחנך את כללות האוכלוסיא להשמיד כל תושבי א"י, כולם יש להם דין מחבלים ואין כלל מושג של חף מפשע ● מסקנא ● נספחים ● טוהר הנשק - חליפת מכתבים
17:28 (04/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מכתב מאת מרן בעל החזון איש על שמירה מלאה של השמיטה
נביא כאן מכתב החזו"א שנתפרסם ע"י הרב שמעון וייזר, שפסק נגד "טוהר הנשק", הוא הקים בית המדרש לשמירת שמיטה בלי היתר מכירה בשעלבים, בראשות הרב קלמן כהנא זצ"ל
05:29 (06/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין: משה רבינו מתחיל לבאר התורה - בכיבוש א"י כולל עזה
משה רבינו מתחיל לבאר את התורה במצוות כיבוש ויישוב ארץ ישראל ● מצוות כיבוש המוזכר כאן נאמר, גם אם מנהיגי עם ישראל הם רשעים ומחטיאי רבים כמבואר בספרי ● מצוות כיבוש אר"י בזמן הזה ● אפשרות הסבר למה משה רבינו התחיל דוקא בענין א"י ● עזה הוא ארץ ישראל (תוספת ראיות) ● מחלוקת המהרי"ט והרדב"ז
19:33 (27/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
גבולות דרום
הקדמה ● פרק א' לענין חילוק בין ישיבת הארץ לבין מצוות התלויות הארץ ● פרק ב' לענין גבול דרומי לגבי קדושת מצוות ● קושיה מן הספרי שיש מי שטוען שיש להוסיף בדרום את המדבר ● סיכום לענין מצוות התלויות בארץ ולענין יישוב א"י ● לענין יו"ט שני
19:21 (27/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
היתר מכירה בזמנינו, גם לדעת המתירים לא שייך היום
כל המתירים של היתר מכירה הזהירו, שכל ההיתר הוא רק הוראת שעה, וצריך לבדוק כל פעם מחדש, ולא כמו שרבים חושבים שכל הזמן ששביעית מדרבנן, נוהג ההיתר, וכאן נבאר שכבר מהרבה טעמים לא שייכים עוד ההיתרים ● שמירת שביעית = וצויתי את ברכתי. היתר מכירה = הסכם אוסלו
09:39 (07/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם פאה נכרית בשביל הבית או בשביל הרחוב?
פיאה נכרית ברחוב – כיסוי מוטעה ● שוק באשה ערוה ● בענין כיסוי שער בבית ופיאה נכרית בחוץ ● פיאה נכרית דומה לשער ולא למטפחת יפה ● האיסור בבית אין לו מקור נאמן ● כעת יוצא קילקול כפול בענין כיסוי שער ● מסקנה לענין פיאה נכרית ● חיוב קישוט בבית ● ובענין הפרת נדרים שמביא לידי שלום בית
11:33 (10/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ההבדל בין העבודה זרה של ירבעם ובין הע"ז של הבעל
יש להקשות איך טעה יהוא בן נמשי לעשות ע"ז, הרי הוא נצטווה מפי אלישע הנביא להרוג את כל בית אחאב, וקיים את זה, וא"כ ידע שאסור לעשות ע"ז ואיך טעה אח"כ לעבוד ע"ז בגלל מכתב של אחיה השילוני, איך זה מסתדר עם מה שהרג כל בית אחאב?
00:51 (06/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נס גידול זקן ע"י הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א
ר' משה (שם בדוי) וזוגתו הגרים בעיר החסד עמנואל, ציפו שנים רבות לילדים. בס''ד לאחר 5 שנים סוף סוף נפקדו, והשמחה היתה רבה. בהגיע שעת הלידה החלו סיבוכים, הדופק של התינוק ירד, ולכן הלידה הייתה בניתוח קיסרי. שעות רבות עמלו הרופאים על חייו של הילד ובסופו של דבר הילד נולד חי, אך לצערם נתבשרו שהוא יהיה צמח...
01:04 (06/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין מה שחידשו הפוסקים בדורנו שאין ממזר אלא בהיו שניהם בבית האסורים
המאמר מאת הרב יהודה חטאב שליט"א ● שלב א, מותר רק עם ספק נוסף ● שלב ב, בעיר שרובה גוים מותר גם בלי ספק נוסף ● שלב ג, מותר גם בעיר שרובה ישראל ● דחיית כל ההיתרים הנ"ל (עם קצת הסתייגות לגבי ההיתר הראשון) ● מכתבים ● הערה נוספת מדין שתוקי ● פורסם בקובץ 'אור תורה' סיון תשע"ד סימן קט
01:22 (25/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
סיפורו של הסבא הרב מרדכי הופמן זצ"ל
סיפור השתלשלות נס הצלתם מן השואה שנוהג היה לספר מידי פעם בשמחות משפחתיות ● דברים לזכרו מאת בנו ר' אברהם הופמן ● בביאור השיטות למען יישוב א"י ונגד יישוב א"י ● תולדות ושיטת האדמו"ר הקדושת יום טוב ● בביאור השיטה של הקדושת יו"ט בנוגע לציונות
21:35 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אם יש לקחת תפוסת המת כשמעבירים מת ממקום למקום. ובענין קברים בבית שמש
תפוסת המת ● הערה בדין נמצא מת חסר שאין לו תפוסה ● המחלוקת בין השרידי אש לבין החזו"א ● למה הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א לא התיר לפנות את אתר הבניה גם אילו היו קברות ישראל ● האם ע"פ תשובת הגרע"א ניתן היום לפנות לעת הצורך גם הר המנוחות וכדו'
17:15 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מחאה גדולה נגד השתלטות הצבא על בית המדרש של הישיבה
אנו מוחים על סגירת בית המדרש של ישיבת "עוד יוסף חי" והפיכתו למחנה צבאי. לפי תורת ישראל, הפגיעה בקדושת בית-הכנסת ובית-המדרש מהווה איסור חמור, ואנו דורשים מראשי המדינה לתקן את העוול באופן מיידי ולהחזיר את בית המדרש לבעליו.
14:37 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין: מלכות בית דוד ומהותו
בעקבות נסיון למסירת קבר דוד לנוצרים ח"ו, נכתב מאמר זה, כדי לחזק ענין של מלכות בית דוד ● דוד המלך בעצמו, הדרגות שלו ● מה שלא היה ● בענין צאצאי דוד ● הבעיות במלכות בית דוד ● המעלות שצריך להיות במלך המשיח, ומה שלא צריך להיות ● מדרגת מלך המשיח יכול להיות גם במדרגה שפלה, וזה נלמד מכח הפסוקים ביחזקאל ● תנאי של מלך המשיח שלא יתגאה ● למה בגאולת בעיתה יהא הגואל בדרגא נמוכה ● איך ניתן לחזק את הבקשה למלכות בית דוד
17:46 (26/05/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוה חיובית, קיומית, או הגדרה אחרת
שיטת האגרות משה ● היסוד של כל היהדות ● בטעם שאין כופין ● מהות המצווה ● חטא המרגלים שמאסו בארץ ● כרוז של כורש נחשב פקידה ● האור שמח: סר פחד השבועות! ● בדעת ר"ח הכהן ● בחיבוב הקב"ה לכלל ישראל דרך בנין בית המקדש ● צריך התעוררות מצדנו
01:28 (04/05/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין: האם יש לנו מקורות להבין את השואה עכ"פ חלקית
מקורות שיש להבין סיבה למאורעות קשות ע"פ המשך הנהגת הקב"ה אחרי המאורעות הקשות ● דברי הגאון ר' יצחק אלחנן ז"ל בבעיה פוליטית בענין תכלת ● דעת החזו"א
23:33 (03/05/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
קונטרס יהי אור
לבאר חיוב המדליק בשבת נורות שאין להם חימום, כמו נורת לד (Led) ודיגיטלית ● חשמל בשבת ● בענין מאיר בדבר שאינו חם ● חידושי הטכנולוגיה ● מקורות בתורה ובחז"ל שדבר המאיר יש בו חשיבות ● למה לא נאמר החידושים אלו עד עכשיו ● מה המקורות של הלכות שבת, ממשכן או מסברה ● העתקה של מה שנאמר בענין זה בספרים אחרים
16:42 (06/04/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מינוי מלך על פי דרך התורה
מה אנו צריכים לעשות בתור הכנה למינוי מלך המשיח שיבוא בזמן שיעלה רצון מלפני הקב"ה ● אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור ● איך נעשה אדם מלך או שאר מינוי ● אפשרויות המינוי: ע"י נביא בצירוף המלכת העם; ע"י הקב"ה בעצמו; ע"י אביו; ע"י כהן גדול וראש סנהדרין; מצאנו שהעם המליך בלי נביא; מינוי השופטים; ע"י שהציבור הורג אחד מן המועמדים ● מי ששלט בלי לשאול רשות מן העם רק בכח עצמו אין לו דין מלך ● מלכות החשמונאים ● בר כוכבא ● סיבת המינוי בגלל שמציל עשוק מיד עושקו ● הכנה בזמננו לביאת המשיח דרך מערכת בחירות ● השתדלות לכמות גדולה של שומרי תורה
23:48 (26/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
דיני אבנט
בלי אבנט נחשב הכהן כזר ● אבנט צריך ארבע מינים ● תכלת צריך מן החלזון גם בבגדי כהונה ● ארבע מינים צריכים כל אחד ששה חוטין לעיכובא ● הטעם דקיי"ל שאבנט צריך להיות של שעטנז ● צע"ג על האבנט של מכון המקדש ● אורח ורוחב של האבנט ● לכאורה האורך של ל"ב אמות אינו לעיכובא ● על מה מכפר האבנט
23:25 (08/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בעוון ציצית בנים מתים
רבים שואלים, למה בזמן האחרון יש טרגדיות רבים, בעיקר בציבור החרדי, ובעיקר מיתת ילדים קטנים, וכל אחד מבין שזה בעיה כללית בתוך הציבור וכל אחד מנסה להבין את הסיבה, זה אומר בכה וזה אומר בכה. אולם צריך להביא מאמרי חז"ל על זה, ויש דין קדימה למה שמפורש בגמרא.
20:21 (04/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
זכור את יום השבת לקדשו, ובו תדבק
שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד כלול במצוות זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ ● המחלל שבת או שמיטה מפסיד גם שכר שש ● במצות זכור את יום השבת לקדשו כלול גם לומר שבת שלום או גוט שבת ● מצוות ובו תדבקון ● חשיבות זכירת מעשה בראשית בשעת עבודה בששת ימי המעשה ● זכירת יומי חול במספר שקשור לשבת, או על שם של שמות הגוים ועבודה זרה ● הבעיה הגדולה בשפת יידיש, שלא מונים לפי ימי שבת אלא על שמות הנוצרים ● אזהרה להידבק בתלמיד חכמים שזה שזה רק באופן שנחשב לדביקות בהקב"ה ● כבוד מלכים ● מלכות בית דוד הוא כפוף למלכות שמים אבל אינו מלכות שמים עצמו
17:45 (28/01/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
זכויות יוצר האדם, וזכויות יוצרים בבני אדם
בזכויות יוצר האדם ● בענין זכויות יוצרים בבני אדם ● דרך ארץ קדמה לתורה ודינא דמלכותא של כל העולם ● ביאור ענין של דרך ארץ ● ואהבת לרעך כמוך
14:45 (24/01/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ואם תלכו עמי קרי
תיקון תשובה לשמירה על ארץ ישראל בגשמיות וברוחניות ● ביטול היתר מכירה ● גזירת גיוס ורדיפה נגד מוסדות התורה ונגד הציבור החרדי ● ירקות נכרים ● בדיקת המעשים של הציבור החרדי ● ביטול הגזירות ע"י השתדלות לקיחת הממשלה ביד ● פטור מן הצבא למי שאינו בן ישיבה? ● האם מותר לגזול מן המדינה ● זכויות יוצרים ● יש לזכור שני יסודות מהסטוריה של עם ישראל
23:31 (07/01/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ביאור התפקיד של זבולון וחיבורו עם יששכר
תפקידי זבולון: החזקת יששכר, יציאה למלחמה, הבאת תכלת, קריאה לעליה להר הבית, לקרב הקרבת קרבנות, קשרי חוץ לקרב הגוים למקום המקדש ולהראות להם גדלות הקב"ה ועם ישראל. תפקידי יששכר: ללמוד תורה אליבא דהלכתא ולפסוק הלכות לכלל ישראל כולל דיני תפקידי זבולון.
23:49 (23/12/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
המסורת על מקום המקדש ● סקירה כללית
האם ידוע לנו כיום מקומו של בית המקדש? ● תאור הר הבית מבחוץ ומבפנים ● הדעה המקובלת בזיהוי מקום המקדש ● הסתמכות על המסורת בקביעת הלכה ● בניית כיפת הסלע ● השלמת התמונה ההיסטורית ● לסיום
13:49 (04/12/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין הזרעה מלאכותית לתוך אשת איש אם הולד ממזר
השאלה היא האם כדי שיהא ממזר צריך שיולד דרך ביאת איסור או גם בלי ביאת איסור או בלי ביאה כלל רק שנעשה ע"י חיבור זרע וביצית של איש ואשה שאין קידושין תופסין בהם זה כבר עושה לממזר ● דיני ממזר באשת איש נקבעו בשעת הזרעה לתוך רחם האשה ולא בשעת חיבור הביצית עם הזרע ● בענין ביצית של אשת איש לתוך רחם אחרת ● יש מצבים שאדם בא על חייבי כריתות והולד לא ממזר ● השגה על מה שכתבנו
21:51 (01/12/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין עצמות שלא נתבשלו בערב אם מותר להחזיר הקדירה לאש
ידוע שהגרש"ז אויערבך זצ"ל חידש שאם עצמות רכות שעדיין לא נתבשלו בערב, וביום יהיו מבושלים עד שראוים לאכילה, אסור להחזיר את הקדירה משום איסור בישול. ומיהו אני תמה מאוד, הרי זו שאלה שהיה למעשה מימות משה רבנו, א"כ למה בכל הדורות לא עלה בדעת אדם לחשוש שאסור להחזיר הקדירה בכה"ג
20:27 (27/11/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
חולה סופני
האם חולה סופני שכבר לא מבין שום דבר והוא בגדר צמח, ויש שלא יקיצו אף פעם ע"פ דרך הטבע, ואם כן יקיצו יחיו חיי צער גדול, האם יש חיוב לעשות לו רפואות, או החיאה כדי שיחיה לעולם בצורה כזו, או אם מותר לעשות או אסור לעשות רפואה, וכן דברים הדומים לשאלה זו ● מחוסר הכרה אם יש לו ייסורים ● חיי יסורים אם יש לרפאותו תלוי ברצון החולה ● האם אי נתינת תרופה שיגרתית נחשב רציחה בידיים או רק מניעת הצלה ● דברי חנינא ● האם הפסקת ההנשמה נחשבת מניעת מונע או רציחה בידים ● בענין השתלת איברים ולב ● בענין אם חיי יסורים עדיף משום שיכול לחזור בתשובה
00:41 (04/11/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
קידושין בעדים פסולים וכשרים
אשה שנתקדשה בפני ציבור גדול ויחדו העדים ואח"כ נתגלה שהעדים היו פסולים אם אפשר להתיר אשה זאת בלי גט ● יש כמה סברות להכשיר הקידושין ● לענין אם צריך ראיה ממש או מספיק הוכחות
18:57 (03/11/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נשים בתפילת מוסף ותפילות שאינן מחויבות
הבהרה ● חיוב נשים בתפילה ● אם נשים מחויבות בתפילת מוסף ● ברכות שאשה אינה מחויבת אם רשאית לברך ● העיקר שאשה מחויבת להתפלל מוסף, ואף למ"ד שאין לה חיוב, יכולה להתפלל, ואין כאן ברכה לבטלה, וזה גם לדעת המחבר שפסק שנשים אינן מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא כמו לולב ושופר מ"מ במקום שאין נוסח וציונו, יכולות לברך
01:29 (27/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מי שהודה בארצו נקבר בארצו
המשמעות עברי, שבא מארץ העברים ● קיום המצוות בחו"ל הוא בכדי להכין עצמנו לחזרה לא"י ● החזרה לא"י הוא יסוד של מצוות אנכי ה' א-להיך ● המשל של האשה שצריכה להתקשט גם אם בעלה לא נמצא כדי שלא יהיו עליה חדשים ● חשיבות א"י הוא בין בחלק הגשמי ובין בחלק הרוחני
23:59 (26/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מאי חזית דדמי דידך סומק טפי, דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי
בעקבות התועבה הזו, שלצערינו יש יהודים שחושבים שאולי מותר לקחת מהם אברים על אף שהורגים גוים בזה, כתבנו מאמר על זה שאסור לעשות את זה, אף שהיהודי ימות מזה, ונצרף פסק של הגאון הר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל בחומר האיסור ● דיני שפיכות דם אצל גוי במקום סכנה ● לענין יהודי שבא להרוג גוי בשביל פיקוח נפש ● עובר שיצא ראשו ובודאי ימות, אם מותר להורגו ● בביאור התוס' (סנהדרין נט) אם גוי מותר להרוג עובר כשלא יצא ראשו מפני סכנת האמא
22:56 (26/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
גוי שרוצה להתגייר אם מותר לשמור שבת, ואם מותר ללמדו תורה
יש אחרונים שעושים פלפולים ארוכים איך להיות שומר שבת וגם מחלל שבת ● שום פטנט לא מהני במקום שבאמת יש דין שעכו"ם ששבת חייב מיתה, ובאמת אין לזה צורך בגר שרוצה להתגייר ● כיון שמכין עצמו להיות יהודי אינו בכלל עכו"ם ששבת, שזה בכלל לימוד והכנה ליהדות ● למה הוזכר באיסור שביתה לגוי, יום שני ולא יום ראשון
21:34 (26/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בעיות בהפרשות תרומות ומעשרות
מעשר שלא הגיע עדיין לרשותו ● אם אפשר למנות שליח כללי לעשר כשעדיין הפירות אינן ברשותו ● בענין גוי אם יכולים להפריש תרומה בשבילו ● נסיון למצוא היתר לחנות של גוי או שותף גוי שקנו טבל והמשגיח מעשר כשזה כבר ביד הגוי או שותפות גוי ● בענין חצי של ישראל וחצי של גוי אם אפשר לעשות תרו"מ מדין מיגו ● היתר רשז"א זצ"ל שאם התרומה והמעשר של ישראל מהני לתרום על פירות הגוי
20:31 (22/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
עשרות חרדים עלו להר הבית בקדושה ובטהרה
עשרות חרדים עלו היום בצהריים להתפלל בהר הבית בקדושה ובטהרה במקומות המותרים, בהשתתפות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש מכון המקדש, ומורינו הרב יצחק ברנד שליט"א מרבני עמנואל וראש כולל סמוך לשכם. הרבנים העבירו שיעורי תורה, ונשאו דברי חיזוק לרגל המצב הקשה השורר בארץ
17:51 (22/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ברכת הטוב והמטיב כשנולד לו בן
שורש ענין של ברכת הטוב והמטיב הוא דאורייתא והוא בכלל יחוד ה' ● המנהג שלא לברך הוא צע"ג, וגם אלו שנהגו שלא לברך יברכו. ואין כאן חשש של ברכה לבטלה, אלא כמו שפסק המחבר בלי שום חולק, וגם הרמ"א אינו חולק עליו ● מקורות על חשיבות הברכות
20:03 (14/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין רשות הרבים שצריך מפולש משער לשער
אחד מן רשות הרבים הוזכר בשבת "מבואות המפולשים", ובתנאי של מפולשים הזכירו כמה ראשונים גם שיהא מכוון משער לשער. ויש מן הרבנים בדורינו שרצו לדייק שרה"ר בתוך העיר צריך להיות ישר כמקל ובלי זה אינו רשות הרבים. אולם הדבר קשה מאוד ולא מסתבר כלל
18:25 (14/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם אנו באתחלתא דגאולה, ואם כן, מתי זה התחיל
יש חילוקי דעות האם אנו באתחלתא דגאולה, יש אומרים שכעת המצב שאין כאן כלום מאתחלתא דגאולה ויותר מזה מי שחושב שאנו באתחלתא גאולה הוא בגדר אפיקורס וכדומה ומרחקים אותו מבית המדרש ● נראה להביא ראיה מן הגמרא שהעיקר כדעה שרק אחרי השואה היתה אתחלתא דגאולה, וממילא זה הקמת המדינה ● הסכנה לקרות לזה אתחלתא דגאולה
23:39 (13/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בעית העגונות והצעות לפתרון
במצב הקיים כיום בבתי הדין מחמירים יותר מידי בענין כפיית הבעל לתת גט. מפני החשש של עישוי שלא כדין, שבמקרה כזה יוצא שהבעל נתן גט שלא ברצונו ואינו גט, ואשתו אשת איש ואם יבוא עליה אחר הולד ממזר. ובבי"ד מרחיקים לכת בחשש הזה של עישוי שלא כדין, וכיום זה גופא גורם להרבות ממזרים בישראל...
20:37 (13/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ויגבה ליבו בדרכי ה' ואיסור יוהרא במצוות ציצית לבן ותכלת
תגובה על דברי הרב אבינר נגד התכלת ● יסוד פרשת נח ● בענין יוהרא ● הנהגת גדולי ישראל ● רדיפות נגד חסידי רדזין ● ויגבה לבו בדרכי ה' ● דוגמאות שלא להתבייש מפני המלעיגים ● חילוקי מנהגים בענין ציצית בחוץ ● הנהגה בצרפת ● סיכום, גאוה יהודית וציצית בחוץ
16:12 (13/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הקשר בין מצוות תשובה לקיבוץ גלויות
התורה כוללת הרבה ענינים, ואם עם ישראל אינו מוכן לקיים כל התורה, משום שלא מוכנים ללמוד מכח התורה מה התורה אומרת אלא מכח מה שנהגו, אז האפשרות לקיים כללות התורה הוא ע"י קיבוץ כל ישראל, מכיון שחלקי התורה מפוזרים בכל עם ישראל ולא ראי זה כראי זה, ורק ע"י הקיבוץ יש אפשרות שאחד לומד מן השני ● דברי הגאון ר' יצחק אלחנן ז"ל בבעיה פוליטית בענין תכלת ● מה לעשות במצב של גזירת קיצוצים בעולם הישיבות
16:59 (10/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם יש להכנע בדורינו ללחצי האומות
עד כמה מדינה יהודית צריכה להתחשב בלחצים בינלאומיים? ● הרב דוד חי הכהן שליט"א - דורון תפילה ומלחמה ● הרב אליהו מאלי שליט"א - נתון להחלטה של גדולי הדור ● הרב יוסי פלאי שליט"א - והבדילנו מכל העמים ● הערות על המאמר של הרב יוסי פלאי מאת מורנו הרב שליט"א ● סיכום לענין אם להיכנע ללחץ האומות למסור חלקי ארץ ישראל או ירושלים או לא
20:20 (01/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נביא שקר כולל בשורשו גם מזייף תשובות ראשונים
כשם שיש סכנה להגרר אחרי נביא שקר והניסיון הוא לא פשוט, יש גם סכנה להגרר אחרי מזייף ספרי ראשונים כדוגמת ספר בשמים ראש ● ויש בזה נפקא מינה רבה לדינא, שאנו צריכים לבדוק הרבה הנהגות תמוהות שנמצאים בתוך כלל ישראל שמקורו מכח הספר המזויף של בשמים ראש ● רשימה חלקית של הדעות והמסקנות החריגות שיש בספר ובהערות, שעליהם יצא הקצף ● סיבת קלקול גילוח זקן בישיבות ליטאיות
01:25 (30/09/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אודות בריתי יצחק
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז