יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
16:40 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תפוסת המת ● הערה בדין נמצא מת חסר שאין לו תפוסה ● המחלוקת בין השרידי אש לבין החזו"א ● למה הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א לא התיר לפנות את אתר הבניה גם אילו היו קברות ישראל ● האם ע"פ תשובת הגרע"א ניתן היום לפנות לעת הצורך גם הר המנוחות וכדו'
21:08 (28/11/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין מצות פינוי עצמות לצורך בניית כביש לירושלים ● אקטואלי לימים אלו ● "לפני 5 שנים בעת ביצוע תוכנית הגירוש האכזרי מגוש קטיף, תמכת בחילול קבריהם של קדושי גוש קטיף הי"ד, והעברתם, תוך כדי חילול השם נורא וחילול כבוד המת מחפיר, כפי שהוצגו לאחר מכן התמונות הקשות בכלי התקשורת"... (PDF)
01:23 (04/04/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין הקברים שסמוכים לבית החולים ברזילי באשקלון ● ע"פ הגמרא סנהדרין מז: דף היומי יום ב' של פסח ● קבר המזיק את הרבים מותר לפנות.
01:41 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מאמר תגובה מאת הגר"י ברנד שליט"א למאמרו של הגר"מ צוריאל שליט"א בעניין הנסיעה לאומן לראש השנה.
01:11 (20/12/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לא לעשות שיטה שעיקר התשובה של האדם היא ללכת לעבר הים, אלא להשאר כאן בא"י ולחזור כאן בתשובה ● ביאור ענין משיח בדרגא גבוה או בדרגא נמוכה ● חזרה של כ"ק האדמו"ר יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א מאומן בערב ראש השנה ● מה שאמר רבי נחמן זצ"ל ללכת לאומן, זה היה בתקופה שהחסידים שלו גרו ברוסיא ואוקריאנה, ושם לא היה צורך ללכת לעבר הים לאומן
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז