יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
15:44 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
באתר זה הוכנסו בס"ד כמאתיים ספרים ומאמרים מאת מורינו ורבינו הג"ר יצחק ברנד שליט"א, כעת כל המאמרים זמינים לקריאה. ועוד מידע חשוב.
20:09 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
רשימת מאמרי וספרי מורינו הג"ר יצחק ברנד שליט"א, בנושאים רבים ומגוונים, הן בעניני הלכה אגדה והשקפה צרופה ואמיתית. הרשימה חלקית ואינה מקיפה את הכל. המאמר מאת מורינו שליט"א