יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
21:17 (16/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הגישה של משה פייגלין נשתנה הרבה לגריעותא ● למשל מה שכתב על המנדט ה-18 של זהות, אדם שדורש ברבים שאין לעשות ברית מילה, מצוה שגם הכי גרועים בעם ישראל מחללי שבת ואוכלי חזיר מ"מ שומרים על מילה. לאיש הזה שמתנגד למילה יש לו הערכה. ● וז"ל משה פייגלין: "גדי וילצ'רסקי (מספר 18 ברשימת זהות לכנסת), הוא אדם נפלא שבחר לפעול כרצונו ובהתאם לאמונתו ותפיסת עולמו" ● אם זה גם אדם נפלא, אז מה זה משה פייגלין, הוא עבר את הגבולות ● וכן ההכנסה של חיים אמסלם במנדט השני ברשימה שלו, שהוא מסוכן מאוד, ומפקיר בזה את ענין הגרות. וכן הלאה ● ועוד הרבה בעיות בגישה הכללית שלו על "חירות".
13:33 (18/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שינוי לטובה ע"י מלך גוי ● צריך לבנות ביהמ"ק גם אם אין נביא ● השינוי בין אחשורוש לדריוש ● אין אנחנו בני חורין ליבטל ממנה ● הגאולה השלישית ברשיון אומות העולם ● טענה שהנשיא הנבחר משוגע ● החיובים בעקבות זה מצדינו ● הר הבית ● מלחמת מצווה ● החלפת מערכת השלטון בארה"ק ● גדולי ישראל ● סיכום ● רמזים בתורה על השלטון החדש בארה"ב בענין כיבוש כל א"י והקרבת קרבנות ● נספח: הגאון ר' מנדל שפרן שליט"א
20:10 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כח מעשיו הגיד לעמו ● תכנית חורבן עמונה הוא כפירה בהקב"ה ● סדר הגאולה ● אין דואג ליסודי הדת הללו ● האם לתמוך בתנועת "זהות" או לא ● הצד בעד לתמוך ● חובת ההשתדלות בעת הזאת ● דחיית איסורים בשביל הצלת עם ישראל ● יפתח בדורו כשמואל בדורו ● הצד נגד תמיכה, ולהתנגדות ● הזיוף של הרב חיים אמסלם בעניני גיור ● השגות ● מכתב ● תמונת המצב והתוצאה החמורה של גיורי הרב אמסלם ● ראייה לנדון דידן מן הכנסיה הגדולה במרינבאד ● דעת הגרי"ז הלוי סולוביצ'יק ● המסקנא שיצא מכח הכנסיה הגדולה ● לתמוך במועמד אמוני, ומאידך לתמוך באופוזיציה תורנית ● יש מצב לתמוך וגם להתנגד ● דעת הראי"ה קוק זצ"ל ● מקור בתורה לכבוש את א"י על אף שיצא מזה קלקולים רוחניים [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
16:50 (06/01/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
סיבות מלכות שלא בקדושה בזמננו ● אסור למלכות להעדיף את החוג שהמלך בא ממנו ● סיבת פרוץ מרד שבע בן בכרי ● מצוות אנשים מלומדה באידיאולוגיה ● מצוות יישוב ארץ ישראל ● מצוות תכלת ● מלכות אמיתי צריך תכלת ● ביאור פרשת כריתת כנף שאול ● כבוד מלכות הוא לבוש מלכות ● הציצית שעל הטלית הופך את כל הטלית למצוה ● עיקר הדר טלית מצווה הוא התכלת ● תכלת הם בגדי מלכות ● עונש נורא לדוד בעקבות חיתוך כנף שאול ● שילטון חילוני, מעלותיו ובעיותיו ● רצון להקים מלכות שבקדושה, ע"י תנועת "דרך חיים" ● כעת שייך הקמת ראש לעם ישראל רק דרך בחירות ● המלך צריך לייצג את כל העם ● בסיס למלכות הוא מטבע, היינו כלכלה ● לבדוק בציציותיו [כפשוטו] ● המבטל מצות תכלת של השני כאילו הרגו [לא כפשוטו] ● המסקנה המתבקשת: הקמת ממשלה שבקדושה בצורה הנכונה ● "קשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים" ● ממשלה ע"פ תורה צריכה להפנים את דברי הנצי"ב והחזו"א ● תנועת "דרך חיים" בבחינת תכלת של רדזין ● עצורי דומא ● אולי ייסורי המעונים בפרשת דומא יביאו התיקון ● סיכום
11:57 (06/10/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יש לדון בענין מלחמת גוג ומגוג, המבוארים בספר זכריה ויחזקאל, האם זה מלחמה שכולה שמימית, היינו שהקב"ה בעצמו ילחם, בלי שעם ישראל לוחם. או שיש מלחמה טבעית שעם ישראל לוחם, והקב"ה עוזר במלחמה הזאת...
12:19 (12/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בכנס ביישוב עמנואל בשומרון, בנוכחות מורנו הרב שליט"א, נאם ח"כ אלי ישי ני"ו וחיזק את התושבים, הבטיח שבס''ד יוכלו לישון בשקט בלילה מבלי לחשוש מהתנתקות שניה! "גם בעמנואל ראינו אחדות, ישבנו יחד חובשי כיפות סרוגות וחובשי מגבעות שחורות, כי האחריות מוטלת על כולנו!", מצ"ב אודיו לשמיעת נאומו של מורנו הרב שליט"א
21:19 (26/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מה אנו צריכים לעשות בתור הכנה למינוי מלך המשיח שיבוא בזמן שיעלה רצון מלפני הקב"ה ● אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור ● איך נעשה אדם מלך או שאר מינוי ● אפשרויות המינוי: ע"י נביא בצירוף המלכת העם; ע"י הקב"ה בעצמו; ע"י אביו; ע"י כהן גדול וראש סנהדרין; מצאנו שהעם המליך בלי נביא; מינוי השופטים; ע"י שהציבור הורג אחד מן המועמדים ● מי ששלט בלי לשאול רשות מן העם רק בכח עצמו אין לו דין מלך ● מלכות החשמונאים ● בר כוכבא ● סיבת המינוי בגלל שמציל עשוק מיד עושקו ● הכנה בזמננו לביאת המשיח דרך מערכת בחירות ● השתדלות לכמות גדולה של שומרי תורה
19:17 (27/03/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הבג"ץ לוחם נגד כל מי ששם שמים שגור בפיו, וזה אחד מן היסודות שיש כאן אויב משותף בין לציבור הדתי ובין לציבור החרדי ● כל כוונתם הוא אך ורק ללחום נגד הדת ● צריך לחבר את ציבור הדתי עם הציבור החרדי לקדם את הדרך בלחימה משותפת
15:37 (14/03/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בהצלחה רבה נערך אמש בביתר עילית כינוס למען "מנהיגות תורנית" המוני אברכים ותושבי העיר השתתפו בכינוס החשוב • כיבד את הכינוס מורנו הרב שליט"א, נשא בו מדברותיו ודעת תורה • וכן השתתף משה פייגלין הי"ו שנשא מדברותיו • וידאו ותמונות
17:21 (09/04/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תאריך עיקר הסכם אוסלו שראש הממשלה מכר חלקי ארץ ישראל לערפאת היה בכ"ז אלול שנת תשנ"ג, ובאותו הזמן ממש הרבנות הראשית מכרו את א"י לגוי לקראת שנת השביעית תשנ"ד להפקיע חלק של הקב"ה בא"י ● זה נותן לנו את החיוב ואת ההתעוררות לבדוק במקורות אם יש קשר ביניהם
02:16 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תפקידנו לעשות השתדלות גם בעניני הגאולה וארץ הקודש, וכמבואר בדברי הגר"א מווילנא זיע"א
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז