יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
19:20 (02/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעת הרמב"ם בענין בני הדור השני ● ראיית החזו"א מכהן גדול עם חשש צדוקי ● הגדרת דין תינוק שנשבה ● תינוק שנשבה והשתבש שהתבטלה התורה ● טעות במצוות תכלת ● טעות בענין המושג צבא בדורינו ● מצוות כיבוש ארץ ישראל ע"י מלך רשע ●"תינוק שנשבה" לענין מסוים ● דין החילונים בדורינו ● מצוות מדינה בימינו ● הסכמת מועצת גדולי התורה שנת תרצ''ז ● תיאור מהאסיפה של הכנסייה הגדולה ● החלטת מועצת גדולי התורה ע"ד חלוקת הארץ ● דעת הגרי"ז מבריסק ● צ"ע בדעת החזון איש ● הקב"ה עוזר גם אם אין זכויות ● הטעם שנעשה ע"י חילונים ● בענין התרחקות מנסים של שינוי הטבע ● תלמידי הגר"א והבעש"ט
ברכת יששכר וזבולון ● משה רבינו דיבר בעיקר לזבולון ■■ תפקידי זבולון ● פרנסה ● מלחמה ● תכלת ● עלייה להר הבית, וקשרי חוץ ● הערכה הדדית בין יששכר לזבולון ■■ תפקידי יששכר ● הוראה למעשה ● טעות חמורה בדורינו ● שלימות התורה הוא כשזבולון משתתף בשיעור תורה של יששכר ■■ בענין עליה להר הבית בזמן הזה ● כניסת השר משה מונטיפיורי להר הבית ● הרמב"ם והראב"ד על קדושת המקדש בזמנינו ● האם בית המקדש בזמן תחיית המתים, או לפני זה ● בירור מקום המקדש ● הכשר מצוות בניית בית המקדש וקרבנות
האם לימוד בכולל הוא נחלת כולם ● חשיבות מלאכה ● מקור ההנהגה של הכוללים וחשיבותה ● בענין לקיחת כסף ללימוד תורה ● שינוי ההנהגה בדורינו ● האם יש לשנות הנהגה זו ● חיוב הכתובה ● התנאים לדרגת בני לוי ● אפשרויות הפרנסה ללומדי תורה ● האם אפשר לסמוך על הנס ● מי שלא לומד ברצינות ● מצאנו בתורה שינוי מצבים בענין זה ● מלאכה לפרנסה, ובנין בית המקדש, הוא אותו שורש ● בנין בית המקדש בידי אדם ● קשר בין מלאכה למאלכת המשכן ● עוד בענין
18:06 (20/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מבט על נסיונות החיים ● מזווית הראיה של העובד לפרנסתו ואשתו ● הלבטים, התפקידים והתמודדויות ● מאת הרב החפץ בעילום שמו שליט"א
16:57 (10/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הבדלים שהתורה קובעת ● מקום שאסור להבדיל ● סיבת פילוג מלכות בית דוד ● סיבת פרוץ מרד שבע בן בכרי ● זה שורש פילוג מלכות בית דוד ● מקומות שהגבול לא ברור ● התבדלות מחילונים ● הרחקה מנשים ● סכנה מצד משרד החינוך "האחר זה אני"
אהבת ה' ● אהבת יהודים ● אהבת הגר ● ואהבת לרעך כמוך ● אהבת אשתו ● אהבת מי שחייב מיתה ● אהבת הבנים ● אהבת תלמידי חכמים ● דרגות באהבה ● מצוות אהבה ● הקב"ה אוהב את עם ישראל ● מצוות ואהבת את ה' אלהיך ● מהות האהבה ● הדרך לאהבת הקב"ה ● דרגות באהבת האשה ● אהבת הבנים ● מצוות אהבת ארץ ישראל ● אהבת הבריות ● דברי האור החיים הקדוש בביאור מצוות ואהבת לרעך כמוך ● בענין הסרת פילוג העדות ושנאת חינם
23:55 (01/02/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכונת גילוח שחותך הכל ● במחלוקת תוס' והרמב”ם במגלח במספריים לענין נזיר ● מסקנא במכונת גילוח בזקן כשאינו משאיר כלום ● דעת החפץ חיים והחזון איש ● גילוח בסם בנזיר ● גילוח זקן בסם ● החיד"א ● גילוח זקן בלייזר ● בעיות אחרות בענין גילוח בסם ● גילוח בפאות הראש ● סיכום ● לימוד זכות בדרך רמז
21:06 (08/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
סוגיית אלישע בעל כנפים ● האם יש בזה מחלוקת בין הריטב"א והרמב"ן ● דעת הריטב"א ● דעת הרמב"ן ● שיטת הגאונים ● שו"ת שבט הלוי ● נספח
20:29 (26/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פתיחה ● בישול עכו"ם בבית ישראל ● מה יותר חמור, נתבשל בבית ישראל או בבית הגוי ● בענין חיתוי והדלקת אש ע"י ישראל ● בענין חיתוי לדעת המחבר ● אם מותר בישול גוי לחולה שאין בו סכנה ● הסבר יסוד המחלוקת בין הרא"ה והרשב"א ● להלכה ● קושיה על שיטת הרא"ה ● סיכום ● נספח ● [​​ל​בעלי מכשירים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
22:25 (08/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם סכין שחיטה חייב בטבילה ● ברזלים שמתקנים המצות ● כלים שאין מבשלים בהם ואין מביאים לשולחן ● לקחו סכין לחתוך קלפים והשני שאל ממנו לאכילה ● כלים שקנה למכור לשימוש אכילה, והשני שאל ממנו ● קייטרינג ● הראשון קנה לחתוך קלפים והשני קנה לחתוך בשר ● כלים חד פעמים אצל ישראל הראשון ונמלך להשתמש הרבה פעמים ● כלי בשותפות ישראל וגוי וכן אם קנה אח"כ הישראל ● סיכום ​(​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF)
00:42 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תשובת ציבור ● התשובה בגאולת בעתה ● הטענה על אנשי יהודה ● קיבוץ גלויות ע"י אנשי סדום ● כיבוש א"י בלי זכות ● כפרה ע"י הבושה ● הטענות על אנשי יהודה ● גזירת גילוח בצבא מחייב כל יהודי להשאיר זקן ● מטרות הצבא ● מלחמה נגד היהדות ● בשעת השמד "מצוה קלה" הופך ל"שורש הדת" ● הראי"ה קוק בענין ● נספחים: הרב אבינר על פקודת השירות המשותף: "יהרג ואל יעבור" ● בעז שפירא: צה"ל במדרון חלקלק
22:51 (17/08/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בל תוסיף ובל תגרע לשם שמים ● שני סוגי בל תוסיף ובל תגרע, אחד ליחיד ואחד לבית דין ● בענין בי"ד שביטל כל המצוות שלא היו נהוגים עד עכשיו ● המצוות ירדו קרוב לדרגא של מנהג ● חומר הבעיה ● פוער לפְּעוֹר, ומדינה של "כוחי ועוצם ידי" ● קיום הברית ע"י יהודים שאינם שומרי תורה ● אין צריך לומר שמדינה חילונית לא נותן לגיטימציה לעבור על התורה
14:35 (09/06/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עקירת איסור גילוח זקן ע"י מכון צומת ● מכונת גילוח ● הפרכת ההיתר ● ראיה מלא תלבש ● אם נשאר משהו אם נחשב כנשאר ● תהליך עקירת איסור גילוח זקן ● היתר תמוה בענין ● הגילוח בישיבות ליטא ● עקירת השבת ע"י מכון צומת ● הרב אבינר נגד הפטנטים: "הריסת חומות השבת" ● חשמל אינו עגונה ● "היתרי גרמא הם למקרה חריג" ● הריסת חומת השבת ● חשמל אסור מן התורה ● התורה לא נתנה רק למדענים ● הרב רוזן לרב אבינר: "גם הרב קוק התנגד לחליבה בשבת" ● הוספה מאת הכותב ● לגופו של ענין בהיתר החזו"א בענין חליבה ● אין להשתמש במכשירי גרמא גם במקום פיקוח נפש ● גיורים פיקטיביים ● תיקון מן השורש ● זכוכית מגדלת
00:04 (13/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א] דברי הרמב"ן ביסודי האמונה ● [ב] קושיה על הרמב"ן שהכניס מזוזה ברשימה של זכר ליציאת מצרים ● [ג] תירוץ על הקושיה ● [ד] קושיה על הרמב"ן בענין בירור אמונת נבואת משה רבינו ● [ה] תירוץ על הקושיה ● [ו] קושיה מהחשש שנביא אמת יכול להתהפך לנביא שקר ● [ז] תירוץ על הקושיה ● [ח] כוונת מזוזה ברמב"ם ורמב"ן ● [ט] רשימה של מצוות שהם זכר ליציאת מצרים ● [י] לימוד זכות של גדעון והצלת עם ישראל בעקבות סיפור יציאת מצרים ● [יא] אנכי ה' א-להיך בעקבות יציאת מצרים
20:13 (06/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א] עקירת התורה על-ידי הרפורמים ● [ב] הרב יצחק יוסף: גיורי הצבא מעורב ברפורמים ●"בגלל רבנים ששתקו לפני 4 שנים - אנחנו משלמים את המחיר" ● [ג] הרפורמים הורסים את מעט היהדות שנמצא בתוך הצבא ● המסמך שחושף: הרמטכ"ל נכנע לעמדה הרפורמית ● בגלל חייל טבעוני הצבא כולו צריך להיות טבעוני ● מימון חיצוני – הקרן החדשה ● המגרש הביתי – בג"ץ ● [ד] לחברי הכנסת החרדים יש חלק בתמיכה ברפורמים אף שמתנגדים ● [ה] ההסכם על רחבת כותל הרפורמי תמורת כסף כבד ● הישגי רב הכותל: גיוס כספים בחו"ל ופירוק "קרן הרשב"י" ● [ו] הפתרון שלא יהיו זקוקים כ"כ לכסף המדינה
14:45 (03/02/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א] דברי הרמב"ן ביסודי האמונה ● [ב] קושיה על הרמב"ן שהכניס מזוזה ברשימה של זכר ליציאת מצרים ● [ג] תירוץ על הקושיה ● [ד] קושיה על הרמב"ן בענין בירור אמונת נבואת משה רבינו ● [ה] תירוץ על הקושיה ● [ו] קושיה מהחשש שנביא אמת יכול להתהפך לנביא שקר ● [ז] תירוץ על הקושיה ● [ח] כוונת מזוזה ברמב"ם ורמב"ן ● [ט] רשימה של מצוות שהם זכר ליציאת מצרים ● [י] לימוד זכות של גדעון והצלת עם ישראל בעקבות סיפור יציאת מצרים ● [יא] אנכי ה' א-להיך בעקבות יציאת מצרים
מהות ברית מילה ● ראיות מהפסוקים וחז"ל ● הקשר של מילה לכיבוש ארץ ישראל ● דעת הרמב"ם, במילה ובחיי אישות ● המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן אם זיווג הוא דבר מגונה או קדוש ● הג"ה: ביאור פסוק "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" ● השפעה על מצות ואהבת את ה' א-לקיך ● השפעה על מצוות יחוד ה' ● ראיות על יחוד ה' ● האמונה מכח כיבוש ארץ ישראל ● הנפקא מינה למעשה בין דרך החובת הלבבות ובין דרך הכוזרי ● למה לא הוזכר בתורה סיפור שבירת הצלמים של אברהם אבינו
23:36 (17/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
המאמר הזה נכתב בשנת תשנ"ב, והוא מבאר את המעשה של דוד המלך שאמר שמונה פעמים בני בני, כדי להעלות את אבשלום בנו לגן עדן ● ומתוך המאמר הזה נתבאר הנהגת הבורא עולם כעת בענין שלטון החילונים בארץ הקודש, והסיבה לכך היא כדי ששומרי תורה ומצוות יחזרו בתשובה.
22:06 (08/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
במה תחילת דינו של אדם? ● קובע עיתים לתורה, ונושא ונותן באמונה ● איך זכה שתהיה מיטתו שלמה ● אדם צריך לעשות השתדלות, ועי"ז בא סיעתא דשמיא ● הזיווג ● החיבור בין מתנגדי המדינה לתומכי המדינה ● לימוד זכות על מי שאינו מקיים את האיזון הנכון ● אבי זכה לחבר את שני הצדדים ● זהירות בדיני ממונות, וארץ ישראל ● מצוות תכלת ● שכל ישר ● הצנע לכת ● ימיו האחרונים
15:50 (06/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
והאם יש נפקא מינה בן קתולים ובין פרוטסטנטים ● הערה והבהרה ● פסק הרמב"ם ● דעת המאירי מחמת פחד הצנזורה ● הצנזורה בענין 'לא תחנם' ודעת הב"ח ● דעת החזון איש ● הנוצרים הם עובדי ע"ז ● הסנהדרין של נפוליאון ● שינויים בנצרות ● האם גוי מצווה על השיתוף? ● האם אבנגליסטים למען ישראל או למען עצמם? ● בזמננו צריך לחלל שבת כדי להציל גוי, כולל נוצרי וישמעאלי ● הסברה של היתר חילול שבת מחמת איבה חזקה לא שייך בעניני כיבוש ארץ ישראל
00:42 (24/02/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מצוות עליה להר הבית ותכלת, הם אחד מן השורשים של ברית הקב"ה עם כלל ישראל בשעת מתן תורה ● יסוד הברית בשעת מתן תורה הוא אותו יסוד של גיור ● מקורו בגמרא ● ג' דברים מהותי הגיור, וג' דברים מעשי הגיור ● הברית של הקב"ה עם כלל ישראל בשעת מתן תורה ● עליית משה רבנו ונבחרי הציבור להר סיני הוא ראיית כסא הכבוד ● העליה צריך להיות גם ביראה, ולא רק באהבה ● עליה להר הבית ותכלת ● העליה של נבחרי ציבור להר סיני וראיית כסא הכבוד בשעת מתן תורה, הוא הבסיס לדורות לעליה להר הבית ולמצוות תכלת כשזה מתאפשר ● ראיה של התכלת כאילו ראה כביכול השכינה ● תכלת הוא זכירה של כל המצוות, כולל מה שנתחדש אפשרות קיומו בדורינו ● סיכום לענין עלייה להר הבית ותכלת ● סיבות ההתנגדות לעליה להר הבית ולתכלת ● התקרבות להקב"ה ע"י כללות כלל ישראל בדור שעבר ובדור הזה, עבר הרבה שלבים
15:47 (19/02/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
איחוד נאמני התורה וארץ ישראל היום, דומה לאיחוד אגודת ישראל לפני כמאה שנה, רק באופן אחר ● ייסוד אגודת ישראל ● סיוע האיחוד כלפי פנים ● האיחוד הציל את כללות החינוך ● המאבק על ארץ ישראל ● המפנה שקרה כיום בצבור הדתי ובציבור החרדי ● התיקון המתבקש כיום של חיבור נאמני התורה והמצוות ● בנוגע לבחירות כיום
00:55 (06/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ר' משה (שם בדוי) וזוגתו הגרים בעיר החסד עמנואל, ציפו שנים רבות לילדים. בס''ד לאחר 5 שנים סוף סוף נפקדו, והשמחה היתה רבה. בהגיע שעת הלידה החלו סיבוכים, הדופק של התינוק ירד, ולכן הלידה הייתה בניתוח קיסרי. שעות רבות עמלו הרופאים על חייו של הילד ובסופו של דבר הילד נולד חי, אך לצערם נתבשרו שהוא יהיה צמח...
00:28 (06/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יש להקשות איך טעה יהוא בן נמשי לעשות ע"ז, הרי הוא נצטווה מפי אלישע הנביא להרוג את כל בית אחאב, וקיים את זה, וא"כ ידע שאסור לעשות ע"ז ואיך טעה אח"כ לעבוד ע"ז בגלל מכתב של אחיה השילוני, איך זה מסתדר עם מה שהרג כל בית אחאב?
21:15 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
סיפור השתלשלות נס הצלתם מן השואה שנוהג היה לספר מידי פעם בשמחות משפחתיות ● דברים לזכרו מאת בנו ר' אברהם הופמן ● בביאור השיטות למען יישוב א"י ונגד יישוב א"י ● תולדות ושיטת האדמו"ר הקדושת יום טוב ● בביאור השיטה של הקדושת יו"ט בנוגע לציונות
22:00 (03/05/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מקורות שיש להבין סיבה למאורעות קשות ע"פ המשך הנהגת הקב"ה אחרי המאורעות הקשות ● דברי הגאון ר' יצחק אלחנן ז"ל בבעיה פוליטית בענין תכלת ● דעת החזו"א
13:34 (24/01/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בזכויות יוצר האדם ● בענין זכויות יוצרים בבני אדם ● דרך ארץ קדמה לתורה ודינא דמלכותא של כל העולם ● ביאור ענין של דרך ארץ ● ואהבת לרעך כמוך
19:48 (14/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שורש ענין של ברכת הטוב והמטיב הוא דאורייתא והוא בכלל יחוד ה' ● המנהג שלא לברך הוא צע"ג, וגם אלו שנהגו שלא לברך יברכו. ואין כאן חשש של ברכה לבטלה, אלא כמו שפסק המחבר בלי שום חולק, וגם הרמ"א אינו חולק עליו ● מקורות על חשיבות הברכות
00:49 (30/09/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כשם שיש סכנה להגרר אחרי נביא שקר והניסיון הוא לא פשוט, יש גם סכנה להגרר אחרי מזייף ספרי ראשונים כדוגמת ספר בשמים ראש ● ויש בזה נפקא מינה רבה לדינא, שאנו צריכים לבדוק הרבה הנהגות תמוהות שנמצאים בתוך כלל ישראל שמקורו מכח הספר המזויף של בשמים ראש ● רשימה חלקית של הדעות והמסקנות החריגות שיש בספר ובהערות, שעליהם יצא הקצף ● סיבת קלקול גילוח זקן בישיבות ליטאיות
22:55 (17/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
המשפחה ● המשלוחים ● כניסת הגרמנים ● תחילת השתלשלות ההצלה ● הנסיעה לשוויץ ● הצלת הורי ● השידוך ● החיים של הורי לפני ואחרי המלחמה ● הבית שלנו בברטי אויפאלו ● יום כביסה ● גיהוץ ● אפיית לחם ● פיטום אווזים ● חלב ● בגדים ● אחותי שיינדי ורבקה ● יום רחצה (PDF)
21:02 (25/06/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מה יותר חמור, עבירה בצינעה או בפרהסיא ● שבת מכריז על האמונה ● ראיות על יחוד ה' ● האמונה מכח כיבוש ארץ ישראל ● הנפקא מינה למעשה בין דרך חובת הלבבות ובין דרך הכוזרי ● פירוש מה שאומרים "אמונה פשוטה" ● האמונה בנבואת משה רבנו ● קושיה בדעת הרמב"ם ● הנסיון העצום של נביא אמת שנעשה נביא שקר ● חינוך ביסודי הדת צריך להיות יותר חזק מחינוך לחוג מסוים
00:54 (23/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מהדורא חדשה ומפוארת (שנת תשע"ה) ● בענין איסור להמנע ממצוות עד שהקב"ה יעשה ניסים ● סימן א: לא תנסו את ה' א-לקיכם כאשר נסיתם במסה. מקורות, שאלות בפרטי האיסור, ביאור הלאו, עונש, לימוד לזמנינו ● סימן ב: תכלת – קיום כל התורה. הגאולה היא ההיפוך של שמרנות המתנגדת למצות התורה, ומי שרוצה לזכות לגאולה צריך להתנער מן סוג שמרנות זו, ותחילת תיקון זה הוא ע"י חוט תכלת בציציותיו ● סימן ג: איסור להמנע מעליה להר הבית עד שהקב"ה יעשה ניסים. דעת תלמידי חכמים לאסור לעלות להר עד שהקב"ה יעשה ניסים ואותות ומופתים ● (PDF בגודל A5)
22:04 (24/03/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הרב יצחק ברנד, מרבני ארגון חלמי"ש, קובע שההלכה אוסרת להציב מזוזה במקום שיש חשש שגויים יבזו אותה, "כעת צריך להציב שם 24 שעות שמירה"
18:06 (29/01/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אותם החרדים תמימי הלב, אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו אל הציונות, הם הם אשר צרפוה והסירו חלק גדול מסיגיה, עד אשר הביאוה בפעולתם השלילית אל המדריגה הזאת שתהיה ראויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית...
23:00 (28/12/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין התקפה נגד מתנחלים ונגד חרדים ● הנה בשבועות האחרונים יש הסתה נוראה, עושים פרובוקציות בכל מיני ענינים, כאן בענין חורבן מאחזים וכאן בענין שירת נשים וכאן בענין הפרדה באוטובוסים, כאילו שכאב להם שאשה תשב אחורנית - זה אנשים שמוכנים לשבור ולזרוק אנשים נשים וטף לרחובות ולשבור להם הבית...
[חלק ראשון] רדיפת מאיר אטינגר נ"י ● הבטחת שילטון הדעה ה"נכונה" ● חילוף מלכות שאול למלכות דוד ● מקורות על המדינה מספר יחזקאל. [חלק שני] חיוב האב להשתתף במילת בנו ● מעשה עם החפץ חיים ● בירור בריתו של אברהם אבינו שהוא הבטחה לארץ ישראל ● השלכות של מצוות הכנסה לבריתו של א"א ע"י האב
10:42 (12/10/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לפני כל מצוה יש לכוין שיש בורא עולם ושהוא צווה לנו לקיים מצוה זו ואח"כ לעשות המצוה ● דוגמאות למצוות: גיד הנשה, מצוות שבת, ציצית, מצוות תפילין, מצוות סוכה, מצוות מזוזה, שופר, מצוות יישוב ארץ ישראל, כוונת א-להינו, א-להיכם וכו, כוונת יציאת מצרים, מצוות שבין אדם לחבירו, מצוות פדיון הבן ופדיון פטר חמור ● חיוב כוונה להתחדשות אף בדברים שעושים כל יום
02:57 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בחומר איסור לגלח במכונת גילוח שהוא ודאי איסור תורה או ספק איסור תורה
17:19 (25/09/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
(א) כוונת הייסורים בשביל כפרת עוונות ● (ב) יסורים לעורר אדם לתשובה ● (ג) לנסות את האדם אם ממשיך דרך ה' ● (ד) לנסות שלא יהרהר אחרי ה' ● (ה) ייסורים של אהבה, לכפר על גלגול הקודם או על עם ישראל ● (ו) כדי להציל אותו ● איך ידע למה באו היסורים ● (ז) תורה וארץ ישראל והעולם הבא ● (ח) יש מצבים שבאמת א"א לדעת
01:23 (16/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
על המאבקים המשותפים שיש לכל העדות והחוגים יחד, ומשום כן מתרבה השלום בכלל ישראל. בעקבות פרשת עמנואל. ומפני מה בגד הכהונה ה'תשבץ' מרבה שלום?
06:34 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ערכין במשנה: המוכר בית בבתי ערי חומה הרי זה גואל מיד, וגואל כל שנים עשר חדש, הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית. ובגמרא, והתניא הרי זה ריבית גמורא אלא שהתורה התירתו, ואמרינן הא רבנן והא רבי יהודה ופליגא אי צד אחד בריבית אסור או לא, והמשנה ס"ל כרבי יהודה והברייתא כרבנן...
01:55 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין תנועת מנהיגות יהודית שהשמיטו את מעלת הציבור החרדי
16:00 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור איך רבקה אמנו ביקשה מיעקב אבינו להתחפש לעשו, והוא אכן עשה כבקשתה.
מי שאינו מאמין ביציאת מצרים, אף ב'אנכי ה' אלהיך' אינו מאמין ● דעת הרמב"ם אודות הישמעאלים ● שורש המחלוקת, פי' 'אנכי ה' אלהיך' ● איסור ע"ז זו הוא רק לישראל ● לא מצינו איסור ע"ז לפני מתן תורה ● יתכן שהגדר הוא כפירה ולא ע"ז ● ביאור נוסף בדברי הרא"ש ● איסור ע"ז ומינות הם שני איסורים נפרדים ● שאלה בענין העושה פסל ● דחית דין זה ● דעת הר"ן בענין הישמעאלים
10:54 (29/10/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שורש הדין בחז"ל ● כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש ● הרמב"ם ותוס' ● הראב"ד והרד"ק ● פסק האחרונים ● סימנים אסורים ומותרים ● לא תעוננו
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז