יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
20:43 (22/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
רדיפה ע"י הבג"ץ ● הגר"ש עמאר: "הצליחו להטיל מורא ופחד על רבני ישראל" ● רדיפה ע"י הבד"ץ ● הפירוש המוטעה של אמונה במשיח ● דוגמה לטעות באמונה בבורא עולם ובעיקר הראשון של הרמב"ם ● משיח הוא תקופה מאוחרת בתהליכי הגאולה ● העיוות שנעשה בנושא אמונת המשיח ● רדיפות נגד הרוצים לקיים את התורה ● ארץ ישראל ● תכלת ● הר הבית ● חששות לא נכונים
יפתח מנהיג תורני או מדיני ● יפתח עם הארץ היה ● לפי"ז מוכרח שיפתח היה מנהיג מדיני ● החילוק בין התוספתא לגמ' ● תקנות מנהיג מדיני ● נגד דברי תורה לא מהני אפילו בי"ד הגדול ומלך ● יפתח לא נכנע למלך עמון ● אין לך אלא שופט שבימיך ● שופט שנתמנה שלא כדין ● מנהיג שנתמנה לנושא אחד ברצון, אם מהני לשאר ענינים ● אם אין מי שיכול להנהיג רק מי שאינו שומר תורה ● כששומרי תורה לא רוצים מנהיג שומר תורה ● דוגמא של מנהיג תורני ומנהיג מדיני ● מנהיג שכל פסיקותיו הוא ע"פ מה שהיה בדור שעבר ● החילוק בין ר"ע לריב"ז ● שופט שבימינו ● מנהיגות תורנית ● מנהיגות מדינית; החילוק בין ישעיה לירמיה ● החילוק הוא בין תקופת חורבן או תקופת בנין ● הקב"ה עוזר גם כשהמלכות לא מתוקנת ● ללמוד מהניסים ● חטא המרגלים שייך גם כשלא ראויים ● ראיה מגדעון ● לסמוך על הנצחונות והסיעתא דשמיא שזכינו לראות ● המדינה מוגדרת "מדינה יהודית" ● סימני הגאולה כעת ● אחרי השואה באה תקופת הגאולה ● קיבוץ גליות וריבוי היהודים בא"י ● פירות בצורה מפליגה ● שלטון רשעים שאנשי סדום בראש ● חוצפה יסגא ● מחלוקת בין תלמידי חכמים ● פחד רבי יוחנן בן זכאי ● סיכום
01:35 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ד' סוגי מנהיגים כחם ומגבלותיהם ביאור חילוק מנהיגות למלך שופט כהן ונביא, ואפשרות טעות לכל אדם כולל סנהדרין ומלך המשיח, כדי שכל נברא לא יתגאה שנתהפך לבורא או מעין זה תואר מוגזם שאסור לומר על נברא, או שהבורא ית' מתגשם בו שזה בכלל ע"ז, וביאור כמה פרטי טעות שטעו בזה. (PDF)
15:54 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
היום יש גישה מוגזמת, שאם אחד מגדולי הפוסקים אומר פסק, א"א עוד לפרוך אותו אף ממקומות הכי חזקים, ודבר זה גורם שאין לנו אפשרות לתקן טעויות שנמצאים במשך הדורות.
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז