יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
13:36 (17/04/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בזמננו נולדה סוג עבודה זרה חדשה, שאפשר לקרותה "דת ההומניזם" או "דת השוויון", ובתוכו כלול שרוצים לעקור כל מושג של הבדלה ● במצוות קרבן פסח, באה התורה ללמדינו, שלא מספיק לבער את כח הרע, אלא יש להתעסק בדבר חשוב וזה קרבן פסח, ודרך זה ניתן ללחום נגד החדרת כח הרע ● דברי הרב אלעד צדיקוב והרב מיכאל זלבה בנושא זה, איך התפשט עבודה זרה זו בא"י, וממשיך לעשות שמות בכל חלקי חינוך הממלכתי, ומנסים להחדיר זה גם בחינוך הדתי והחרדי
23:20 (17/05/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מהי מהות חג שבועות ● הקושי לשנות את ההנהגה ● "וישמע משה את העם בכה למשפחתיו" ● שמירת המצוות בחו"ל הוא כדי שכשיחזרו לא יהיו כחדשים ● שני סוגי נסיונות בענין דבר חדשים, ולענין ארץ ישראל ● אחד מיסודות קבלת התורה הוא לקיים מצוות שלא היו מורגלים ● קרבנות בזמן הזה ● הג"ה, בענין צבע ארגמן ● תרומה מדאורייתא כשרוב ישראל על אדמתם ● קבלת התורה בכל דור ודור מחדש ● נספח ● דעת הגר"א שיש להשתדל להקריב קרבן התמיד
19:33 (18/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
החשמונאים לחמו בלי משיח ● החשמונאים לא יכלו להיות משיח ● התיקונים שהחשמונאים עשו ● בענין חידוש המזבח ● עיקר שם חנוכה בגלל חנוכת המזבח ● עיקר גזירת היוונים בגלל התרשלות בעבודת הקרבנות ● ההתרשלות בזמננו ● הצהרת טראמפ, ההכרה בירושלים כעיר הבירה ● המסר של מאמר זה
20:44 (26/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת ● יסוד התקנה - פרסומי ניסא ● בזמן שיש הרבה חילונים שאין מדליקים כלל ● יסוד ענין פרסומי ניסא ● רדיפת הדת במרחב הציבורי ● צורת הדלקה בכיכר ● סיכום
23:09 (29/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עיוות הדין ● חילול שבת ● פרטים בענין עיוות המשפט ● רדיפת החייל אלאור אזריה ● בג"ץ עמונה ● פרטים בענין חילול שבת ● איסור הוצאה ● גרמא ● חיוב מלחמה [​​ל​בעלי מכשירים חכמים​: ​​יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
18:48 (22/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הרגשות סותרות בראש השנה ● מקור שלא לבכות בראש השנה ● המקור לבכות ● חילוק ● זהירות מכעס בראש השנה ● יסוד תשובה לחזור להקב"ה ● השואה לא מזכירים בראש השנה ואילו הקמת המדינה כן מזכירים בראש השנה ● ראש השנה מחבר בין ישראל לאבינו שבשמים ● הקשר בין תקופת עזרא לתקופה שלנו בנוגע לראש השנה [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
20:45 (06/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מהו "מלאכה" נמדד לפי החשיבות, ולא לפי המשכן ● ראיה ראשונה מן הבבלי ● ראיה מתולדות שאינם כמו האב ● ראיה נוספת מן הבבלי ● יסוד הויכוח, האם אנו בבחינת חמורים או בבחינת בני אדם ● "לעשות את השבת לדורותם" ● החילוק התמוה בין חידושי קודש וחידושי חול ● גדולי ישראל לא מוכנים כלל לדבר על דברים חדשים ● שיטת הגרשז"א שאחרי תקופת הראשונים א"א לחדש דברים שאינם דומים לגמרי ● מן הסברה ומן הפסוק מבואר שאין הבדל בין הראשונים לדורינו ● הויכוח לא רק בחשמל אלא בהרבה מלאכות ● האם יהיה שבת בעוד חמישים שנה, או ח"ו לא ● האם שייך להתנהג בעניוות בענין זה ● סכנת עקירת השבת עיקרו בתוך בית המדרש ● בענין מכונת שמיעה למוגבלי שמיעה
14:33 (07/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין צירוף כל הכוחות של כלל ישראל ● המזבח כולל כל כלל ישראל ● שלשה סיבות לחנוכה ● מקורות שעיקר שם "חנוכה" הוא על שם חנוכת המזבח ● תירוץ על קושיית הבית יוסף למה מדליקים ח' ימים ● חנוכה של נרות ● כוונה בשעת הדלקת נרות של חנוכה ● יש לעשות תפילות והשתדלות לממשלה שתבנה את בית המקדש
00:14 (10/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בראש השנה אומרים בתפילה פסוקי מלכויות ● חז"ל תיקנו לא לומר פסוקים של פורענות, כמו הפסוק שמדבר על השואה "חַי אָנִי נְאֻם אֲ-דֹנָי ה' אִם לֹא בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה אֶמְלוֹךְ עֲלֵיכֶם" ● אבל הפסוק הבא כן אומרים "וְזָכַרְתִּי אֲנִי אֶת בְּרִיתִי אוֹתָךְ בִּימֵי נְעוּרָיִךְ וַהֲקִמוֹתִי לָךְ בְּרִית עוֹלָם" - שאחרי כל הצרות עם ישראל יגיע לארץ ישראל
22:37 (21/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
סכנת עקירת השבת ע"י התפשטות הקלנועית ושאר מכונת גרמא של מכון צומת ● (א) התפשטות ההיתר וההתנגדות של הגאון ר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל ● (ב) קיצור הטענות נגד היתר גרמא ● (ג) טענות נגד היתר המשך מצב ● (ד) לדחות התר של הקרנות אור, ומניעת מונע ● (ה) שיחה עם בעל-הבית שיש לו שכל ישר ● מצורף למאמר קונטרס "מפסק לא כשר" - אסופת מכתבים ומאמרים בנושא מפסק ה"כשר סוויצ'"
12:55 (07/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
קדושת ארץ ישראל בא מכח עומר ושתי הלחם ● אכילת לחם רק אחרי קרבן העומר, בבחינת שיירי מנחות ● שתי הלחם ואיסור להביא קרבנות מנחה לפני זה, יסוד של השראת השכינה ● חג השבועות בתורה שבכתב מחמת עומר ושתי הלחם, ובחז"ל הוסיפו זמן מתן תורה ● למה חג השבועות נוהג גם בזמן שאין בית המקדש ● למעשה מזכירים שתי הלחם בזמננו רק מעט ● שתי הלחם רק מארץ ישראל, עיקר חג השבועות חג של ארץ ישראל ובית המקדש ● למה עיקר שבועות בשביל שתי הלחם ורק טעם משני הוא יום מתן תורה ● המקור שעיקר מצוות התורה בארץ ישראל ● "ממחרת השבת" שנאמר בעומר ובשתי הלחם ● למה צריך להיות העומר ממש סמוך ליום ראשון של פסח ● עיקר יציאת מצרים כדי להגיע לארץ ישראל ● המסלול של ספירת העומר וחג השבועות הוא אותו מסלול של שמיטה ויובל ● היתר מכירה מרוקן מתוכו את יסוד מטרת ארץ ישראל
02:56 (03/04/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
למה אין חיוב של כוס חמישי ● תכלית יציאת מצרים כדי להגיע לארץ ישראל ● עוד מקורות לזה ● ג' תירוצים לקושייה הכוס החמישי ● השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל ● יסודי התורה ויסוד עם ישראל עיקרו בארץ ישראל ● מה הסיבה לטעויות כאלה ביסודי הדת ● בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ● הטענה שלום תמורת שטחים הוא טעות חמור בהבנה מה זה ארץ ישראל
15:53 (26/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
למאי נפקא מינא אם אסור מצד מלאכת כותב ● כתיבה בחול המועד ● קושיה מפנקס של חנוונים ● כתיבה בשבת במחשב ● דברי השבט הלוי לענין שבת, שהמלאכה היא מצד מה שנמצא על המסך ● לסברת השבט הלוי מחשב נייד בודאי אינו כתב של קיימא ● דעת השבט הלוי לענין חול המועד ● בענין כתיבה בשבת במחשב מצד מה שנרשם בדיסק ● [א] סימנים נחשב כתב ● [ב] כתב סתר נחשב כתב ● [ג] כתב שצריך עדיין לתקן אותו ע"י כלי אחר נחשב כתב ● [ד] כתב שלא נקלט, אלא רק מונח בקביעות הוה כתב ● החילוק בין שבת לגיטין ● חידוש תולדות מלאכת שבת בכל דור ודור ● ראיה מן הירושלמי ● ראיה מן הבבלי ● גדולי ישראל חיפשו איך להפוך החשמל לדאורייתא ● תפקידנו בכל דור ● חז"ל כתבו לפי תקופתם ● לא חיישינן לחילוקים ● שאלות על יסוד חידוש תולדות בזמננו ע"י חידוש הטכנולוגיה ● שאלה: איפה הגבול? ● כח לחדש מלאכות בדורינו ● הבדל בין כתיבה לענין שבת, ובין כתיבה לענין איסור מחיקת השם ● בנדון מחיקת השם שנקלט בתקליט ● קושיה על היתר עומד להתפרק ותירוץ על זה ● נספח: העתק תשובת שבט הלוי בענין כתיבה במחשב לענין שבת וחול המועד
מנהג הכאת המן ● חשיבות המנהג ● 'מצווה להרוג מחבלים, לא לפחד מבג"ץ" ● תשובת החמאס ימ"ש, הוא "המן" של זמננו ● ואם לא תורישו את יושבי הארץ ● העיקום בדין קדימה אצל רופאים משונים ● התנגדות לבנין בית המקדש ● המן בא עם טענות נגד עם ישראל ● להחדיר יסודות לא מספיק דיבורים, אלא צריך גם קולות וברקים ● דמיון של קריאת המגילה למתן תורה ● לא להגזים
00:37 (08/09/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מערכה ראשונה: ראיה מן הבבלי שחוה"מ מחיוב בתפילין ● ראיות שסתם יו"ט אינו כולל חוה"מ ● ראיות שרק יו"ט נקרא שבת או שבתון ולא חוה"מ ● בביאור דברי הרא"ש בענין מקרא קודש לגבי חוה"מ ● מערכה שניה: ראיה מן הירושלמי שחוה"מ חייב בתפילין ● ארבע הדחיות ● ביאור הדעות שחוה"מ פטור מתפילין ● בדעת הזוהר ● מקור מן הבה"ג ● השתלשלות המנהג ● מה שנראה להלכה
13:25 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בפשטות כל הראשונים ס"ל שקו התאריך הוא ו' שעות לפני ירושלים ● דחיית מולד זקן ● תורה מן השמים ● שיטות הגר"מ כשר והגר"מ טיקוצינסקי ● אוסטרליא
15:52 (06/04/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לבאר חיוב המדליק בשבת נורות שאין להם חימום, כמו נורת לד (Led) ודיגיטלית ● חשמל בשבת ● בענין מאיר בדבר שאינו חם ● חידושי הטכנולוגיה ● מקורות בתורה ובחז"ל שדבר המאיר יש בו חשיבות ● למה לא נאמר החידושים אלו עד עכשיו ● מה המקורות של הלכות שבת, ממשכן או מסברה ● העתקה של מה שנאמר בענין זה בספרים אחרים
16:30 (28/01/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד כלול במצוות זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ ● המחלל שבת או שמיטה מפסיד גם שכר שש ● במצות זכור את יום השבת לקדשו כלול גם לומר שבת שלום או גוט שבת ● מצוות ובו תדבקון ● חשיבות זכירת מעשה בראשית בשעת עבודה בששת ימי המעשה ● זכירת יומי חול במספר שקשור לשבת, או על שם של שמות הגוים ועבודה זרה ● הבעיה הגדולה בשפת יידיש, שלא מונים לפי ימי שבת אלא על שמות הנוצרים ● אזהרה להידבק בתלמיד חכמים שזה שזה רק באופן שנחשב לדביקות בהקב"ה ● כבוד מלכים ● מלכות בית דוד הוא כפוף למלכות שמים אבל אינו מלכות שמים עצמו
19:49 (27/11/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ידוע שהגרש"ז אויערבך זצ"ל חידש שאם עצמות רכות שעדיין לא נתבשלו בערב, וביום יהיו מבושלים עד שראוים לאכילה, אסור להחזיר את הקדירה משום איסור בישול. ומיהו אני תמה מאוד, הרי זו שאלה שהיה למעשה מימות משה רבנו, א"כ למה בכל הדורות לא עלה בדעת אדם לחשוש שאסור להחזיר הקדירה בכה"ג
00:53 (29/04/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יש לי חידוש לומר בענין השיטה שצריך ס' ריבוא. הנה הרמב"ן וכן הרבה ראשונים הקשו דמאיפה יש לזה מקור בגמרא שצריך ס' ריבוא. והגמ' מחפשת דברים שהם כרמלית, ולמה לא קאמרינן רחוב שאין בה ס' ריבוא, ועוד כאילו קושיות חזקות שכמעט שאין תשובה ברורה על זה כשתעיין
00:21 (29/04/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעיה של חגורת מפתח שאין דרך בני אדם ללכת בזה ● עוד בענין הוצאת המפתח ● בדברי הבה"ל לענין הוצאת שעון ● שעון זהב של אשה ● בענין מה נקרא עיקר הכלי ומה הטפל ● שעון שאין לו זהב ● סוגיה סוף חגיגה
21:07 (28/04/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ה' פירושים למה אסור להפליג בספינה תוך ג' ימים קודם השבת ● היתר חילול שבת במצור האם זה מדין פיקוח נפש או אף בלי זה ● ראיה לדעת הרז"ה ● הבעיה של היתר פ"נ ● סתירה בדברי הב''י ● בענין היתר חילול שבת מפני מלחמת רשות
22:07 (15/07/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יסוד "למען ינוח" שלמדים שהבהמה מותרת לאכול, היינו שזה דרך אכילת הבהמה, ולא דרך מלאכה, וכמו דלענין אכילת אדם מותר ללעוס ולא נחשב טוחן. משום שזה דרך אכילת אדם, ונתחדש בפסוק למען ינוח, שלגבי בהמה נחשב אכילתו מן המחובר דרך אכילה. וממילא יוצא, שאף במקום שאנו מחשיבים אכילת הבהמה מן המחובר למעשה האדם...
22:59 (28/05/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין חג השבועות הנקודה העיקרית הוא להודות להקב"ה על החלק הגשמי של א"י והיינו בקצירת התבואה מתחברים להקב"ה, וענין של ספירת היובל שהוא השביתה מן עבודת הקרקע, לגלות שא"י שייך להקב"ה, כמו שאמרו חז"ל מאי טעמא דשביעתא? - אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי היא, והן לא עשו כן, אלא חטאו וגלו
18:19 (29/01/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ויתד תהיה לך על אזניך ● שופרות יריחו ● משמעות הרמב"ם ● ענין של חפירה ● בענין ס"ת של המלך ● מצות ונשמרת ● לעבור על איסור תורה בענין סגוליים ● כללא דמילתא ● ד' דברים שפטרו במחנה ● היתר החפץ חיים ● עד רדתה רק במלחמת יהודים ● ביאור הפסוקים של ויד תהיה לך מחוץ למחנה ודין יתד ● הבדל בין בא המחתרת ובין גוים שצרו על עיירות ישראל מחמת ממון
23:16 (11/03/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
החשיבות של פועל שומר שבת וחקלאי שומר שמיטה ● לקנות פירות בשש שנים ממי ששומר שביעית ● גר תושב ● ע"י אחרים
14:06 (09/11/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעקבות הפולמוס שיצא לאחרונה בענין מעלית שבת, שהוזכרו בזמן האחרון איסור שימוש במעלית שבת מהגרי"ש אלישיב והג"ר נסים קרליץ והג"ר שמואל וואזנר שליט"א, והטענות של הרב ישראל רוזן ראש מכון צומת, נברר כעת עצם הנושא של שימוש בחשמל בשבת.
04:15 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לבאר שמכשירי גרמא שנעשו ע"י "מכון טכנולוגיה לבעית הלכה", וע"י "מכון צומת" להתיר מלאכת שבת, הם לפי הדין מעשה בידים והמשתמש בהם חייב חטאת, במקום פיקוח נפש יש להשתמש במכשירים רגילים ולא במכשירי גרמא, כדי שלא לתת יד לחילול ועקירת השבת (PDF)
20:20 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור הלכה בענין מכונות חשמליים חדשים בשבת ● סכנת עקירת השבת בתוך ציבור מסוים ע"י התפשטות הקלנועית מעלית שבת ושאר מכונות גרמא של מכון צומת ● ביאור קדושי עמנואל הי"ד, וחיזוק העיר ת"ו (PDF)
05:21 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הערות על ספר שמירת שבת כהלכתה, על מהדורת שנת תשל"ט (PDF)
05:24 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אם אדם הוציא מלבוש לרשה"ר ולבשו דרך הילוכו, שלבישתו היינו הנחתו, האם חייב
04:43 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אם יש לפניו כמה נפגעים ואינו יכול לטפל בכולם ● בענין נתוחי מתים ● כל היוצאים להציל חוזרים בכלי זיינם למקומן ● אם יש חיוב לאנשי הצלה להפעיל מכשיר הקשר כל הזמן ● קדימה בחולים ● ועוד
04:25 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אם היה השעון שבת מכוון מבעוד יום, האם מותר לעשות בשבת את הדרוש שיפסיק את הזרם החשמל בשעה מסוימת
15:37 (03/04/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כל ילד שנולד מהפריה חוץ לרחם, אין הבן נימול בשבת. במקרה שבעלת הביצית היא גויה, הילד הוא גוי, לפי מה שביררנו במאמר לא תהא כהנת כפונדקית. וכן אם נולד ע"י הזרעה מלאכותית, אין הבן נימול בשבת, וכל אלו דינם כמו יוצא דופן (לידה ע"י ניתוח קיסרי) שאינו נימול בשבת.
21:32 (31/12/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מעשה של שמעון ולוי והחשמונאים ● אין לפחד מן הגוים ללחום נגדם אף אם הם רבים
20:37 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
טיול בחוה"מ ● והאם יש מצווה לטייל בארץ ישראל ● זהירות בכללי הבטיחות
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז