יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
02:11 (14/03/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
איסור ליתן להם חניה בקרקע הוא מפרטי מצות ביעור ע"ז. המשמעות של החרבת גוש קטיף וצפון השומרון ולמוסרן לאויבינו הערבים מוסלמים ימ"ש, הינה:
03:17 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כ - 50 שאלות ותשובות שנכתבו בעקבות הגירוש וחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, ההסתכלות הנכונה על הצבא, מדינה, ועידוד. ועוד ועוד
19:55 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ההתנתקות הוא לא רק מגוש קטיף אלא מכל היהדות, שהוא רוצה להתנתק משילטון של יהדות.
03:01 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הוכחות וראיות ברורות שרצועת עזה הוא בתוך גבולות ארץ ישראל
20:35 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מה הייתם עושים לממשלה שהולכת להרוס יישובים ובתי כנסיות של חרדים ולהשליט שם האיסלם ולהפוך כל בית כנסת למסגד, ולמקור של שילוח טילים, להרוס את א"י ולהרוג אלפי יהודם משם??? האם לא הייתם זועקים את הזעקות האלו.
20:32 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
למה קרסה חברת חפציבה ● ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת!
20:55 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אין לסמוך על מצרים שהם יישמרו על עם ישראל כמו שכבר ראינו בזמנינו
02:32 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אמרו חז"ל מעשה אבות סימן לבנים, ומה שקרה היום לאנשי גוש קטיף שגורשו, כבר נעשה ליצחק אבינו, כמו שנאמר בתורה, ויש לנו ללמד הרבה ענינים מהקשר הזה.
20:26 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ריבונו של עולם, אתה בחרתנו מכל העמים, ונתת לנו תורתך הקדושה, והבטחת לאבותינו אברהם יצחק ויעקב לתת את ארצך הקדושה להם ולבניהם אחריהם, וכעת נתת חלק גדול מארץ ישראל לעם ישראל, ובשעת מלחמת ששת הימים כשבאו כל האויבים מסביבותינו להשמידנו...
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז