יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
נביא כאן מכתב החזו"א שנתפרסם ע"י הרב שמעון וייזר, שפסק נגד "טוהר הנשק", הוא הקים בית המדרש לשמירת שמיטה בלי היתר מכירה בשעלבים, בראשות הרב קלמן כהנא זצ"ל
16:20 (04/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:שמיטה3*

 
 

16:48 (04/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
במלחמה הדבר הרבה יותר קל להרוג אף על חשש רחוק ● אם יש צורך כדי לנצח המלחמה בודאי מותר להרוג גם כללות האוכלוסיא ● במקום שההנהגה הכללית מחנך את כללות האוכלוסיא להשמיד כל תושבי א"י, כולם יש להם דין מחבלים ואין כלל מושג של חף מפשע ● מסקנא ● נספחים ● טוהר הנשק - חליפת מכתבים