יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
הקונטרס הנפלא מאת הרב יהודה חטאב שליט"א ● מאמר א, בענין מה שחידשו הפוסקים בדורנו ש"אין ממזר אלא בהיו שניהם בבית האסורים" ● שלב א, מותר רק עם ספק נוסף ● שלב ב, בעיר שרובה גוים מותר גם בלי ספק נוסף ● שלב ג, מותר גם בעיר שרובה ישראל ● דחיית כל ההיתרים הנ"ל [עם קצת הסתייגות לגבי ההיתר הראשון] ● הקדמה , ארבע ראיות לכאורה מהש"ס לאסור ● דחיית שלב ג' אין עושים ס"ס אם אין לפחות ספק אחד שקול ● דחיית שלב ב' לכל הפחות הולד אסור מספק, שהרי ספק ממזר אסור מדרבנן ● מכתב א' ● מכתב ב' ● הערה נוספת מדין שתוקי ● מאמר ב, תשובה על ספר שערי ציון ח"ג ● מלואים ● מאמר ג, בענין מה שיש מתירים חללות לכהונה בדורנו ● מאמר ד, בענין יוחסי כהונה ● מאמר ה הערות לספר פסקי דין
15:30 (24/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:קדושת-ישראל*