יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
דעת האגרות משה ● יסוד היהדות ● למה לא כופים לעלות לארץ ישראל ● האהבה המיוחדת של הקב"ה לעם ישראל ● אהבת ארץ ישראל ● הכרוז של כורש נחשב פקידה ● כשיש פקידה מוטל עלינו לעורר את האהבה ● ביטול ג' שבועות בדורינו ● לא רוצה לעלות, ואומר שהקב"ה לא רוצה ● הלואי היו בני עמי אפילו שמטמאין אותה ● כפייה לישוב ארץ ישראל ● דעת רבינו חיים בתוס' ● חיבוב הארץ לא קשור לדרגה הרוחנית ● חיבוב הקב”ה לכלל ישראל דרך בנין בית המקדש ● תביעה פנימית לבנין בית המקדש ● עלייה להר הבית בזמנינו
01:10 (04/05/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: אגרות משה, ארץ ישראל, יסוד היהדות, אהבה, עם ישראל, כורש, פקידה, בית המקדש

*אובייקט:מצוות יישוב ארי חיובית קיומית או הגדרה אחרת*

 
מצוות יישוב ארץ ישראל, חיובית, קיומית, או הגדרה אחרת? [גודל A4]מצוות יישוב ארץ ישראל, חיובית, קיומית, או הגדרה אחרת? [גודל A5]