יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מימות משה רבינו עד הגאון רבי נתן אדלר זצוק"ל לא נשמע מעולם שנשים מחויבות בקריאת פרשת זכור ● העתקת דברי האחרונים שאשה צריכה לשמוע פרשת זכור ● אם נשים צריכות לסייע במלחמה להביא מים ומזון לבעליהן ● כמה מקורות שלא שייך מצות צבא בנשים ● מקור דברי הרדב"ז שאשה אינה יוצאת לצבא בגלל כל כבודה בת מלך פנימה ● לנוגע למעשה בענין קריאת פרשת זכור לנשים, כעת יש למנוע זה ● חורבן היהדות וחורבן הצבא בעקבות גיוס בנות ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא
11:34 (02/03/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: רבי נתן אדלר, פרשת זכור, נשים, מלחמה, צבא, גיוס בנות, חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא

*אובייקט:נשים בפרשת זכור*

 
הר''ש משאנץ על הספראספר פאר הדור על גזירת גיוס בנותחיוב נשים בפרשת זכור, וחומר איסור גיוס בנות [גודל A4]חיוב נשים בפרשת זכור, וחומר איסור גיוס בנות [גודל A5]