יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מימות משה רבינו עד הגאון רבי נתן אדלר זצוק"ל לא נשמע מעולם שנשים מחויבות בקריאת פרשת זכור ● העתקת דברי האחרונים שאשה צריכה לשמוע פרשת זכור ● אם נשים צריכות לסייע במלחמה להביא מים ומזון לבעליהן ● כמה מקורות שלא שייך מצות צבא בנשים ● מקור דברי הרדב"ז שאשה אינה יוצאת לצבא בגלל כל כבודה בת מלך פנימה ● לנוגע למעשה בענין קריאת פרשת זכור לנשים, כעת יש למנוע זה ● חורבן היהדות וחורבן הצבא בעקבות גיוס בנות ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא
11:34 (02/03/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: רבי נתן אדלר, פרשת זכור, נשים, מלחמה, צבא, גיוס בנות, חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא

*אובייקט:נשים בפרשת זכור*

 
הר''ש משאנץ על הספראספר פאר הדור על גזירת גיוס בנותחיוב נשים בפרשת זכור, וחומר איסור גיוס בנות [גודל A4]חיוב נשים בפרשת זכור, וחומר איסור גיוס בנות [גודל A5]