יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מאמר "מקום הטפת דם ברית", להוכיח שעיקר מקום הד"ב כדעת החז"א (יו"ד ס' קנ"ד ג') בעטרה דהיינו בחוט הגבוה ולמטה הימנה (כלפי הנקב) ולא למעלה הימנה (כלפי הגוף).
20:17 (17/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:דם-ברית*

 
 

15:44 (30/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פילפול בסוגיות ובהלכה על כל המסכתא ● ערעור גדול על רוב רובם של תיקוני עירובין, שנהוג לגרור קולות ע"ג קולות שיוצא לגמרי מכללי הפסק ● טענה נגד מנהג חגורת שבת, שמוסיפים מפתח באופן שאין זה דרך חגורה כלל ● מצורף מכתבי ברכה מאת הג"ר נסים קרליץ שליט''א, הג"ר שמואל הלוי וואזנר שליט''א, הג"ר שאול ברייש זצוק"ל ● (PDF)