יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 

מרד הרבנים: עשרות רבנים בעד ''תורת המלך'' מורנו שליט"א ועשרות רבנים מכל רחבי הארץ חתמו על 'גילוי דעת', ובו הם מביעים תמיכה גורפת ברבנים הג"ר דב ליאור והג"ר יעקב יוסף שליט"א שסירבו להתייצב ביאחב"ל לשם חקירה אליה הוזמנו. ב'גילוי דעת' זה, מצטרפים הרבנים לכרוז הקודם שפורסם בתחילת השבוע מטעם הג"ר דב ליאור, רבה של קריית ארבע-חברון, והג"ר יעקב יוסף, רב שכונת שמואל הנביא ובנו של הרב עובדיה יוסף מנהיג ש"ס, בו הסבירו מדוע לא התייצבו לחקירה אליה זומנו בעקבות מתן הסכמתם לספר "תורת המלך". בגילוי הדעת הנרחב שמתפרסם היום לראשונה, מצטרפים עשרות הרבנים להצהרה כי "ספר תורת המלך מציג משנה סדורה כיצד יש לנהוג בשעת מלחמה, ומהו מוסר המלחמה הראוי על פי תורת ישראל". גילוי דעת מטעם שני הרבנים: לא תגורו מפני איש גילוי דעת בעקבות הרדיפה נגד כותבי הספר תורת המלך, והזמנתנו לחקירה במשטרה מפני שנתנו את ברכתנו לספר – אנו חוזרים ומפרסמים את הדברים הבאים, כמצות תורתנו הקדושה "לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ" – "לא תכניס דבריך מפני איש" (דברים א יז, ורש"י): א. תורתנו הקדושה אינה עומדת לחקירה! הניסיון למנוע מרבני ישראל להביע את דעתם, דעת תורה, על ידי הפחדות ואיומים – הינו מעשה חמור ביותר והוא לא יצלח. שלטון שנוהג כך מצטרף לשלטונות הרֶשע שגזרו על לימוד התורה והרימו יד כנגד תורת ישראל. לכן הננו מודיעים שאין בכוונתנו להגיע לחקירה, במיוחד לאחר שידידנו כבוד הרה"ח הרב יצחק גינזבורג שליט"א כבר הסביר לחוקרים את עמדתנו בצורה ברורה. ב. הספר תורת המלך מציג משנה סדורה כיצד לנהוג על פי התורה בזמן מלחמה ומהו מוסר-המלחמה האמיתי על-פי דעת תורתנו הקדושה. בספר מבוארים הדברים הפשוטים ש"הבא להורגך השכם להורגו" ושניתן לפגוע במי שמהווה "מגן אנושי" לאויבינו בכדי לשמור על חיי האזרחים והחיילים שלנו. מוסר התורה והנהגתה גם בזמני מלחמה צריכים להיות "הקוד המוסרי" של צה"ל כולו ושל כל מערכת משפט הרוצה לפעול על פי האמת - "התורה הזאת לא תהא מוחלפת" כל זכות קיומנו בארצנו היום אחרי אלפיים שנות "קבר הגלות" הוא בזכות תורתנו הקדושה . אנו פונים לכל יהודי באשר הוא למחות על בזיון התורה, ולצאת כנגד מעשי האלימות השלטונית וסתימת הפיות. ונזכה מהרה להשבת שופטינו כבראשונה ולהרמת קרן הצדיקים בירושלים. הרב דב ליאור הרב יעקב יוסף עוד בנושא: מודעות בירושלים: "התורה לא תעמוד לחקירה"