יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
חלזון ארגמון קהה קוצים (חלזון הפורפורא) שנתגלה בדורינו כחלזון התכלת שחז"ל דיברו עליו, ומתאים למה שנאמר בגמרא מנחות (מד.) "וברייתו דומה לדג" ● התמונות מתחלפות אוטומטית
21:17 (18/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד