יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ברכת יששכר וזבולון ● משה רבינו דיבר בעיקר לזבולון ■■ תפקידי זבולון ● פרנסה ● מלחמה ● תכלת ● עלייה להר הבית, וקשרי חוץ ● הערכה הדדית בין יששכר לזבולון ■■ תפקידי יששכר ● הוראה למעשה ● טעות חמורה בדורינו ● שלימות התורה הוא כשזבולון משתתף בשיעור תורה של יששכר ■■ בענין עליה להר הבית בזמן הזה ● כניסת השר משה מונטיפיורי להר הבית ● הרמב"ם והראב"ד על קדושת המקדש בזמנינו ● האם בית המקדש בזמן תחיית המתים, או לפני זה ● בירור מקום המקדש ● הכשר מצוות בניית בית המקדש וקרבנות
תגיות: יששכר וזבולון, פרנסה, מלחמה, תכלת, עלייה להר הבית, קשרי חוץ, הערכה הדדית, משה מונטיפיורי

ט"ז טבת תשע"ד • מהדורא חדשה כ"א אלול תשע"ז *אובייקט:ביאור התפקיד של זבולון וחיבורו עם יששכר*

 
 

18:06 (20/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מבט על נסיונות החיים ● מזווית הראיה של העובד לפרנסתו ואשתו ● הלבטים, התפקידים והתמודדויות ● מאת הרב החפץ בעילום שמו שליט"א