יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
על המאבקים המשותפים שיש לכל העדות והחוגים יחד, ומשום כן מתרבה השלום בכלל ישראל. בעקבות פרשת עמנואל. ומפני מה בגד הכהונה ה'תשבץ' מרבה שלום?
01:23 (16/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:111*