יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
שיעור ממורינו שליט"א בבית הכנסת העתיק בשכונת שמעון הצדיק בענין עלייה להר הבית בזמה"ז, משמעות העניין וכן ראיה מתוס' שאין לחוש שמא יעלו אחרים בטומאה
10:02 (21/06/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד*