יום ו', ו’ באלול תשע”ח
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
יש חילוקי דעות האם אנו באתחלתא דגאולה, יש אומרים שכעת המצב שאין כאן כלום מאתחלתא דגאולה ויותר מזה מי שחושב שאנו באתחלתא גאולה הוא בגדר אפיקורס וכדומה ומרחקים אותו מבית המדרש ● נראה להביא ראיה מן הגמרא שהעיקר כדעה שרק אחרי השואה היתה אתחלתא דגאולה, וממילא זה הקמת המדינה ● אנשי סדום בראש ● הסכנה לקרוא לזה אתחלתא דגאולה ● רמז זמן הגאולה ע"פ רבינו האריז"ל זיע"א

(כ"ב תמוז תשע"ח) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד *אובייקט:אתחלתא-דגאולה*

 
האם אנו באתחלתא דגאולה + רמז זמן הגאולה ע''פ רבינו האריז''ל זיע''א [A5]האם אנו באתחלתא דגאולה + רמז זמן הגאולה ע''פ רבינו האריז''ל זיע''א [A4]