יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
רבנים חרדים עלו להר הבית: "מכינים את הקרקע להקרבת הקרבנות" ● מורנו הרב שליט"א מסר שיעור לתלמידים בנושאי ארץ ישראל ונגד היתר מכירה ● תיעוד: אחד הרבנים משתחווה בפישוט ידים ורגלים סמוך ונראה לקודש הקדשים
10:40 (26/05/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* עוד בנושא: מורנו שליט"א ועשרות רבנים עלו להר הבית ● וידאו לצפיה היום יום ג' בצהרים עלו קבוצה גדולה של חרדים להר הבית בראשות הרבנים הרב יצחק ברנד שליט"א מעמנואל והרב ישראל אריאל שליט"א ראש מכון המקדש בי-ם, הרב ברנד מסר את שיעורו הקבוע בהר הבית בנושאי שמיטת הארץ ואיסור מכירת קרקע לגוי בשמיטה. שלא כמו בעליה הקודמת באיסרו חג פסח, הפעם המשטרה נתנה יחס חם והוגן לחרדים העולים להר הבית, והכניסה אותם מיד וללא שהיות, התרגשות אחזה את החבורה שעה שאחד הרבנים השתטח על הריצפה והשתחווה בפישוט ידים ורגלים מול קודש הקדשים, גם כאן הראו השוטרים יחס חם והוגן, שעה שאיפשרו את ההשתחוויה. הרבנים מסכמים: מטרת העליה היא חד משמעית "מכינים את הקרקע להקרבת קרבן הפסח", בעז"ה עוד נביא להר אלפי חרדים, עד שהר הבית יהפך למקום יהודי מובהק, ונוכל לקיים שם טקסים יהודיים כמו הקרבת קרבן הפסח. סיקור בכלי התקשורת: ערוץ 7 כיכר השבת הר הבית שלנו למען ציון