יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
המשפחה ● המשלוחים ● כניסת הגרמנים ● תחילת השתלשלות ההצלה ● הנסיעה לשוויץ ● הצלת הורי ● השידוך ● החיים של הורי לפני ואחרי המלחמה ● הבית שלנו בברטי אויפאלו ● יום כביסה ● גיהוץ ● אפיית לחם ● פיטום אווזים ● חלב ● בגדים ● אחותי שיינדי ורבקה ● יום רחצה (PDF)
22:55 (17/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:רחל-ברנד*

 
 

21:15 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
סיפור השתלשלות נס הצלתם מן השואה שנוהג היה לספר מידי פעם בשמחות משפחתיות ● דברים לזכרו מאת בנו ר' אברהם הופמן ● בביאור השיטות למען יישוב א"י ונגד יישוב א"י ● תולדות ושיטת האדמו"ר הקדושת יום טוב ● בביאור השיטה של הקדושת יו"ט בנוגע לציונות