יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
יסוד ברכת המזון ● לפני כיבוש ירושלים ובנין בית המקדש ● מה הסיבה שבשעת ברכת המזון צריך להזכיר את ירושלים ובית המקדש ● עיקר טובת ארץ ישראל היא ירושלים ● דרישת בית המקדש ● מצאנו עונשים חמורים על מה שאין תובעים בנין בית המקדש ● אופן דרישת בית המקדש ● בזמן הזה ● למה דוד המלך לא זכה לבנות את בית המקדש ● בענין עליה להר הבית ● תפילה בהר הבית ● בבנין בית המקדש צריך לעשות התחלה אף שאין אפשרות לגמור ● תביעת בנין בית המקדש לא כפוף למנהיגי ישראל
15:44 (15/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: בית המקדש, ברכת המזון, ירושלים, ארץ ישראל, דוד המלך, עליה להר הבית, מנהיגי ישראל, דרישת בית המקדש

*אובייקט:ברכת המזון קמא*

 
 

23:48 (25/08/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שורש מצוות ברכת המזון ● למה צריך להזכיר את הארץ ואת ירושלים אחר המזון ● עיקר הברכה הוא על פירות הארץ ● למה מברכים על פירות חו"ל ● כל השפע בעולם - מא"י ● הבדל בברכה בין פירות הארץ לפירות חו"ל ● סיבת ההזכרה של ירושלים ● חביב או שבעת המינים מה עדיף ● מה החשיבות של חביב ● לחם א"י במציאות יותר טוב מלחם חו"ל ● עיקר יישוב א"י כשמתפרנס ממה שבא מא"י ● עוד מקור לחשיבות פירות א"י ● אכילת לחם ופירות א"י מביא לידי בנין ירושלים ובית המקדש ● על הארץ הטובה אשר נתן לך בזמננו ● סיבות לשלטון חילוני ● צריך לכוון על נתינת הארץ ועל בנין ירושלים ● בקשת בנין ירושלים הוא אחד מיסודי הגאולה ● מסקנא ● נספח: דברי ראשונים ואחרונים אם מברכים "על המחיה" או "על מחיתה" כשאוכל פירות א"י