יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
סי' א בדין אבא שאול ● סי' ב בענין חליצה מעושית ● מדור השקפה ודרוש: סי' ג מאמרי הזוהר ● סי' ד התורה והמנהג ● סי' ה דרוש בפרשת אורו של משיח (יהודה ותמר) (PDF)
23:47 (28/11/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* להורדת הספר 'יבום או חליצה' לחץ כאן

 
 

05:39 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בשנת תשנ"ה הוצאתי חיבור בשם יבום או חליצה, להוכיח, שמה שנהגו בגלילות אשכנז לבטל לגמרי מצות יבום, הוא כנגד ההלכה. והרבנות הראשית בישראל תיקנו בתאריך כ"א שבט תש"י, לבטל מצות יבום גם מן הספרדים כדי שלא יהא התורה כשתי תורות (ע' יביע אומר שצועק הרבה על זה) וזה עוד חמור ביותר.