יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 

ניתן לשלוח שאלות למורנו הג"ר יצחק ברנד שליט"א בנושאים הנמצאים באתר את השאלות יש לשלוח לכתובת: itbrand514@gmail.com לפנייה למערכת האתר - נא לחץ כאן