יום ג', ח’ בסיון תשע”ח
 
 
 
 

ניתן לשלוח שאלות למורנו הג"ר יצחק ברנד שליט"א בנושאים הנמצאים באתר את השאלות יש לשלוח לכתובת: itbrand514@gmail.com לפנייה למערכת האתר - נא לחץ כאן