יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
הבג"ץ לוחם נגד כל מי ששם שמים שגור בפיו, וזה אחד מן היסודות שיש כאן אויב משותף בין לציבור הדתי ובין לציבור החרדי ● כל כוונתם הוא אך ורק ללחום נגד הדת ● צריך לחבר את ציבור הדתי עם הציבור החרדי לקדם את הדרך בלחימה משותפת
19:17 (27/03/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

צריך להודיע ברבים, שהבג"ץ לוחם נגד כל מי ששם שמים שגור בפיו, וזה אחד מן היסודות שיש כאן אויב משותף בין לציבור הדתי ובין לציבור החרדי, והפסק לביטול חוק טל הוא לא כדי לתקן את הצבא אלא כדי ללחום נגד החרדים. ולא תחשבו שאם ילכו לצבא אז יפסיקו להתקיף את החרדים, שהרי בציבור הדתי שכן הולכים לצבא, זה סיבה שמתנכלים להם בצורה איומה שהרי מפחדים שיקחו את השילטון, וא"כ אם החרדים ילכו לצבא הם ג"כ יתנכלו עוד יותר ממה שמתנכלים כעת, וכל כוונתם לבטל אורח חייהם של החרדים לקלקל אותם. והרי אלו שכבר הולכים לצבא מעידים על התנכלות ועל הפריצות שיש שם ומפירים כל התחייבותם לחרדים, וכן כופין את החיילים לשמוע שירת נשים, ובזה ידוע שכל כוונתם הוא אך ורק כדי לקלקל אותם וללחום נגד הדת. וכן הפסק להחריב מגרון וכן הלאה, התנכלות לכל מי שמתנגד לחורבן יישובים, מעצרי בית איומים והרחקה וסגירת ישיבות והרשימה ארוכה, הוא הכל לחימה נגד הבורא עולם שאמר שא"י הוא נותן לעם ישראל. ע' בזה רש"י בתחילת התורה. כתוצאה מן הידיעה הזו, צריך לחבר את ציבור הדתי עם הציבור החרדי לקדם את הדרך בלחימה משותפת.

 
 

20:30 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פינוי המאחזים נעשה לא משום שהם לא חוקיים אלא יש כאן מלחמת דת ● יסוד המאחזים הוא, שמפרסמים מה שכתוב בתורה שהקב"ה נתן א"י לעם ישראל, בגלל שאנחנו עם הנבחר, ושארץ ישראל שייכת רק לנו