יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ביאורים לאורך פרשת וירא ממצות מילה עד העקדה לסימן בתהליכי הגאולה, מזמן אור החיים הקדוש הגר"א והבעש"ט עד הסכם "וויי", והתחלפות הממשלה לממשלה שבקדושה, ובנין בית המקדש. כולל הוספות. (PDF)
01:36 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* לחץ כאן לקונטרס הביטו אל אברהם אביכם