יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מכתב בעניין עליית נשים להר הבית, יש להתנגד לזה משום צניעות
00:29 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

כ"ז אלול תשס"ז לכבוד משה פייגלין נ"י קיבלתי המכתב שלך מיום רביעי שעבר מה שכתבתי בענין עזרת נשים, יש מי שסובר שמותר ללכת לשם כמו ברוך בן יוסף, וכן אחרים סוברים שמותר ללכת גם לעזרה ובכל מקום כדי להראות בעלות, ועל זה בא הרב יוסי פלאי ותוקף הגישה הזאת, וכנראה שהשפעה שלו השפיע גם על אחרים שלא ילכו לעזרת נשים, היה עוד ויכוחים בנושא בנות לטבול וללכת להר הבית ואנו התנגדנו מאוד לזה משום שמא יבוא בחורים ויראו שבת פלונית עלתה להר הבית ובודאי כבר הלכה למקוה ויבואו לנגוע בה וכן הלאה ושלחתי מסר לאסיפה זו שדנו על זה לאמר, שאם ח"ו יתירו זה יתקיים מה שנאמר "בית ועד נעשה לבית זנות" וב"ה שגם הרב דב לאור שליט"א מתנגד מאוד לזה, בענין הפצת המאמרים שלי, בודאי נתכונתי בצורה שאתה כותב שיהיו כמה אנשים שיכתבו בגליון, ולא בתור פוסקים רק בתור מפיצים דעות, רק צריך לארגן הדברים, בברכת כתיבה וחתימה טובה יצחק ברנד