יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
קונטרס חשיבות ארץ חמדה, חשיבות התישבות בכל שטחי א"י ואין לנו רק התורה שנתנה למשה רבינו ע"ה ומצוה לומר האמת אף שמקבלים בזיונות מזה, והסברת התקופה. מהדורא שנייה מורחבת (PDF)
00:25 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* לחץ כאן לספר חשיבות ארץ חמדה