יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
חיוב גירוש גוים שאין מקיימים ז' מצוות, וכ"ש אומה שמסכנת קיומינו, וחיזוק למתנחלים שמקיימים מצות ביעור ע"ז, והבטחה לניצוח במלחמה ● סימן א' במצות לא ישבו בארצך, ומצות והורשתם ● סימן ב' בדיני גירוש עכו"ם מחמת סכנה ● סימן ג' בענין שאילת שלום לפני המלחמה ● סימן ד' מצוות שנוהגות לפני ביאת המשיח ● (PDF)
00:14 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

התנחלות מודיעין עילית, צילום אויר, ויקיפדיה *אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* לחץ כאן לספר לא ישבו בארצך