יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ביאור איך אפשר להכיר האמונה של יהודי ע"י תמיכתו בעיר עמנואל. וכן מכתבים שנכתבו בעיקבות הפיגועים בעמנואל וחיזוק העיר. (PDF)
23:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

עיה"ק עימנואל תובב"א *אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* לחץ כאן לספר עמנואל - מבחן האמונה

 
 

20:20 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור הלכה בענין מכונות חשמליים חדשים בשבת ● סכנת עקירת השבת בתוך ציבור מסוים ע"י התפשטות הקלנועית מעלית שבת ושאר מכונות גרמא של מכון צומת ● ביאור קדושי עמנואל הי"ד, וחיזוק העיר ת"ו (PDF)