יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
לבאר דברי הבה"ג שכתב במכירת חמץ "ובלבד שלא יערים" ● מכתב הערות על זה ● תשובה על ההערות בתוספת מרובה ● תיקון רשות הרבים (הוספה על בריתי יצחק עירובין) ● מאמר התורה חסה על ממונם של ישראל בנתינת דגש על בעיות יוקר הדירות במרכז הארץ ● מהדורא חדשה

(ערב פסח תשע"ט) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד *אובייקט:ביום-הראשון-2*