יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ביאור הלכה בענין מכונות חשמליים חדשים בשבת ● סכנת עקירת השבת בתוך ציבור מסוים ע"י התפשטות הקלנועית מעלית שבת ושאר מכונות גרמא של מכון צומת ● ביאור קדושי עמנואל הי"ד, וחיזוק העיר ת"ו (PDF)
20:20 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

ספר רשפיה רשפי אש מהדורה חדשה, חסר סימנים ב' וג': *אובייקט:ספר רשפיה רשפי אש, הרב יצחק ברנד* ספר רשפיה רשפי אש בתוספת סימנים ב' וג' בענין קלנועית ומעלית שבת, ובתוספת הגהות כת"י מורינו הרב שליט"א: *אובייקט:רשפיה רשפי אש 2* נספח: ביאור קדושי עמנואל הי"ד: *אובייקט:ביאור קדושי עמנואל* לחץ להורדה:

 
ביאור קדושי עמנואל הי"ד, וחיזוק העיר ת"וספר רשפיה רשפי אש - כולל סימן ב' וג'ספר רשפיה רשפי אש, הרב יצחק ברנד, ביאור הלכה בענין מכונות חשמליים חדשים בשבת, סכנת עקירת השבת ע''י התפשטות הקלנועית ושאר מכונות גרמא של מכון צומת
 

23:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור איך אפשר להכיר האמונה של יהודי ע"י תמיכתו בעיר עמנואל. וכן מכתבים שנכתבו בעיקבות הפיגועים בעמנואל וחיזוק העיר. (PDF)