יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
קונטרס להוציא בלעו מפיו א) ביאור הסתירה בין ירידה רוחני לאתחלתא דגאולה ב) דברי האור החיים הקדוש מישבים הסתירה ג) ביאור הפסוקים ושבתי את שבותהן את שבות סדום ובנותיה. ד) איך אפשר לאדם פשוט שישיג שיצטרפו אליו נשמות קדושות וגבוהות. ה) אם מותר להלעיג על מצות שנתחדש אפשרות קיומה. ו) מצות העמדת מלך אם זה שייך לפני ביאת המשיח. ז) הקילקול והתיקון שנעשה ע"י התנגדות לחדש ולמלכות לפני משיח ח) בענין חילול ה' והיפוכו בהקמת המדינה (PDF)
18:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

קברו של רבי חיים בן עטר בהר הזיתים *אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* לחץ כאן להורדת הקונטרס להוציא בלעו מפיו בפורמט וורד לחץ כאן להורדת הקונטרס להוציא בלעו מפיו בפורמט פי די אף