יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ההכרה ב'היתר מכירה' מביא להכרה במדינה פלשטינאית ● משל למה הדבר דומה, למי שמכריז בשוק 'מי רוצה לקנות את אבא שלי, לגבי המחיר אפשר לדון'. הנה אף שעדיין לא מכר אותו, את החטא והפשע כבר עשה, שהרי הוריד את האבא שלו לדרגא של עגבניות שניתנים למכירה ולהתמקחות.
16:19 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

הקב"ה נתן את א"י לעם ישראל והבטיחה לשלשה האבות הק' כל אחד בפני עצמו, וכאן בהבטחה ליעקב אבינו יש ענין מיוחד, שנתגלה אליו דרך מראה הסולם כמו שנא' בפסוק שלפני זה "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי א-לקים עולים ויורדים בו", וביאור הענין על דרך הפשט, שהקב"ה רוצה להראות ליעקב אבינו, שמתנת ארץ ישראל היא לא נתינה בצורה שאחר הנתינה מתנתקת א"י מהקב"ה, אלא הנתינה היא באופן כזה שגם אחר הנתינה א"י מחוברת לשמים, וכל מעשה בני אדם מובאים לשמים, ושוב לפי המעשים נשפע השפע לארץ וזהו שנאמר "והנה מלאכי א-לקים עולים ויורדים בו". והנה כאן לא מבואר באופן מפורש איך א"י מחוברת לשמים, אולם בפרשת בהר ובחוקותי מפורש שהחיבור של א"י לשמים היא בעיקרו ע"י שמירת שביעית, ואם שומרים שביעית, הקב"ה שומר עלינו, כמו שנא' וישבתם על הארץ לבטח. ואם לא שומרים שביעית, יתבטל ח"ו לזמן ברית הארץ, והקב"ה לוקח הארץ מאתנו, כמו שנאמר "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וגו' וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר: וְהָאָרֶץ תֵּעָזֵב מֵהֶם וְתִרֶץ אֶת שַׁבְּתֹתֶיהָ בָּהְשַׁמָּה מֵהֶם, וְהֵם יִרְצוּ אֶת עֲוֹנָם, יַעַן וּבְיַעַן בְּמִשְׁפָּטַי מָאָסוּ וְאֶת חֻקֹּתַי גָּעֲלָה נַפְשָׁם". הנה מצאו קצת מגדולי ישראל בדור שעבר היתר מכירה, אולם התנו בפירוש שזוהי רק הוראת שעה, ועוד התנו בפירוש שכל פעם צריך לבדוק מחדש אם הסיבה להוראת שעה עדיין קיימת. ואף אז חלקו עליהם הרבה גדולי ישראל, אך כעת בזמננו נתונים רבים השתנו, ויש ליסוד זה מכתב מהרבה רבנים של זמננו, כולל הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, שזה פשוט שבזמננו לא התירו גם אלו שהיו מתירים אז, חלק של החילוקים הובאו בספר שמיטה כמצוותה (להשיג טל.029992279) וכעת אנו במצב שדנים בכל העולם למי שייכת הארץ, והתורה אומרת בפירוש שא"י שייכת לכלל ישראל, והיא מחוברת עם הקב"ה דרך שמירת שביעית. ולמידים מזה, שמה שנאמר בתורה שהקב"ה נתן את א"י לעם ישראל, ענינו להוציא מדעת כל העולם שלא נתנה לשום אומה אחרת לא לערבים ולא לנוצרים, לא לעשו ולא לישמעאל. וכל זה בא ללמדינו שאין לנו רשות לתת א"י לשום גוי, לא ל"פלשטינאים" ולא להקים להם מדינה וכיו"ב, וכן כלול בזה ג"כ שלא לעשות היתר מכירה, כי ע"י שמוכרים הארץ יוצא הדבר שכעת א"י שייכת לגוי, וזה נגד כוונת התורה. והנה, מי שבאיזה צורה מסתמך על היתר מכירה, או שעושה בפועל המכירה או שעובד בשדה או שקונה ירקות בעקבות ההיתר, הוא מגלה דעתו שלא מסכים לקיים כעת את הפסוקים המפורשים שהקב"ה נתן א"י לעם ישראל, אלא גם את החלק של א"י שהקב"ה אכן נתן לנו, מוכן לתת לגוי, שהרי הוא מסכים כעת שחלק שדות וכרמים ניתנו לגוים, ומצדיק בזה שזה היה בסדר, וא"כ לא יכול הוא להתפעל ולהזדעזע אם 'גורמים אחרים' רוצים להקים כאן מדינה פלשטינאית ורוצים להחריב יישובים שלימים וגם לחלק את ירושלים - כי הרי הוא בעצמו נוהג כך במידה מסוימת לתת א"י לגויים, ע"י שמסכים עם היתר מכירה. וצריך לדעת, שאם עושים 'היתר מכירה', מפסידים את שמירת הקב"ה עלינו. משל למה הדבר דומה, לעיר שהעמידו שומרים מפני האויב, אולם השומרים תבעו הרבה כסף בעד עבודתם, באו אנשי העיר וטענו שצריך לסלק אותם מפני שהמחיר גבוה מדאי, אך השומרים טענו שיש להם הסכם עבודה עם בני העיר. מה עשו בני העיר, הביאו עורך דין משופשף, והוא מצא איזה 'טריק' איך לעקוף את ההסכם וע"י כך פיטרו את השומרים, ושמו כמה 'ארכי ופרכי' לשמירה. אולם לא עבר זמן הרבה עד שהגיעו אויבים והחריבו את כל העיר וגרשו את התושבים. ואז צעקו התושבים, מה חטאנו ומה פשענו, הרי סילוק השומרים היה הכל כדת וכהלכה. אמרו להם, אבל סילקתם את השומרים האמיתיים.......... הנמשל ברור, שהקב"ה הבטיח לנו שישמור על א"י, אולם יש על זה תנאי שצריך לשמור שמיטה, באו היהודים ואמרו שהמחיר הוא גבוה מדאי, והביאו מי שמצאו איזה 'טריק' איך לסלק הקב"ה מבעלותו וממילא משמירתו על א"י, (וישמור עלינו הצבא) ואין צורך בשמירת הקב"ה, אולם שכחו הכלל אם ה' לא ישמור עיר, שוא שקד שומר. (תהילים קכ"ז א) ואף שודאי צריך שומר, אך זה מועיל רק בעזרת הקב"ה. ויש להבהיר כאן, שהחטא והפשע של הסכמים ומסירת שטחים לגוים כמו הסכם אוסלו וחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, פירושו מלחמה נגד עם ישראל ונגד הקב"ה לבטל יחודו של עם ישראל, שמתבטא בבעלות עם ישראל על א"י, חוץ מן הסכנה הגדולה שבא בעקבות ההסכמים, וכמו שראינו זה עד עכשיו. ועוד יש להבהיר, שהחטא והפשע של מסירת שטחים לגוים, לא מתחיל מזמן שבפועל מחריבים יישובים, אלא זה מתחיל מזמן שמדברים על זה . משל למה הדבר דומה, למי שמכריז בשוק 'מי רוצה לקנות את אבא שלי, לגבי המחיר אפשר לדון'. הנה אף שעדיין לא מכר אותו, את החטא והפשע כבר עשה, שהרי הוריד את האבא שלו לדרגא של עגבניות שניתנים למכירה ולהתמקחות. הנמשל ברור, שמעת שרק מדברים על נתינת שטחים לגוים והחרבת יישובים לגוים, וחלוקת ירושלים, כבר הורידו כל אלו לדרגא של 'עגבניות' שניתנים למכירה, ויש כבר כעת כפירה במתנת הקב"ה שנתן לנו את הארץ, וכבר בזה מכריזים שבעצם א"י לא שייכת לנו לדורי דורות ולא ברית של הקב"ה שכרת עם אבותינו הקדושים, אלא זה שטח שיש לנו באופן זמני, שניתן לסחור בו, ושצריך רק להתווכח על המחיר ח"ו. וכן שחרור רוצחים שכבר שחררו רבים, וכבר מכריזים ומתכוננים לשיחרור עוד רוצחים, הכל הוא הכנה להחרבת עוד יישובם וחלוקת ירושלים, והכל כדי לפצות ולהחניף להרוצח הידוע אבו מאזן ימ"ש. והנה כבר ביארנו בכמה מאמרים, שתמיד ההסכמים עם הגוים לתת להם חלקי א"י קשורים עם היתר מכירה וביטול השמיטה. שבזמן מכירת הארץ להפקיע שביעית, ג' ימים לפני ר"ה של שנת השביעית תשנ"ד נעשה הסכם אוסלו, שהביאה טרגדיה על עם ישראל כידוע לכל בר דעת, ובעקבות הסכם זה נתנו את עזה ויריחו לרשות הערבים יחד עם אלפי אמל"ח ושחרור אלפי רוצחים, ואח"כ הועברו הרבה עיירות לרוצחים. וכל אלו נעשו מקור לטרור ולהפצצות אוטובוסים וקצרה היריעה מהכיל. ובערב ר"ה של שנת השביעית תשס"א התחיל 'אינטיפאדת אל אקצה', שכל יום היה פיגוע או נסיון פיגוע במשך קרוב לשנתיים, וכל הצרות שהגיעו בעקבות זה עד לחורבן גוש קטיף. וכל זה בזמן שמכרו את הארץ להפקיע שביעית. ומה שקורה היום בשנת השביעית הזאת, היה כאן שינוי בענין היתר מכירה, שעד שמיטה הקודמת הרבנות הראשית עשו היתר מכירה, והם היו האחראים על זה, שהרי הרבנים בדור הקודם התנו מפורש שצריכים לדון כל פעם מחדש, וא"כ האחריות מונחת על הרבנים הראשים בשביעית שעושים בפועל היתר מכירה, ובאמת יש הרבה שינויים מאז, ולכן בשביעית זה, ההיתר מכירה לא נעשה ע"י הרבנות הראשית, אלא ע"י הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א, שעשה המכירה דרך בנו הרב אברהם, ואף שהאחריות מונחת על כל הרבנים שתומכים בזה וכן על כל מי שבגללו עובדים בשדה ועל כל מי שמשתמש בתוצרת, מ"מ עיקר האחריות מונחת על הרב שעושה בפועל המכירה, וזה כעת הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א. הנה הגאון הנ"ל במחילת כבוד תורתו הרמה, שמצד אחד הוא אוהב הקב"ה ואוהב התורה ואוהב ישראל ומחזיר רבים מאוד בתשובה, ובונה מוסדות התורה רבים, אולם מצד שני הוא זה שהקים את הממשלה הנוכחית ותומך בו, הקים אותה אחרי שהכריזו שכל עיקר מטרתה להחריב יישובים. הקמת הממשלה היה אחרי ביצוע 'פוגרום עמונה' הידוע לשמצה שכלול נסיון להרוג יהודים, אדם שהיה אז ממלא מקום ראש הממשלה שר"י, גילה בזה ברבים שהוא אדם מושחת לגמרי, וכדי להפיק זממו להחריב יישובים מוכן גם להרוג יהודים, ועכשיו נעשה רה"מ, וכעת אחרי התחלת גירוש היהודים ממאחזים והתחלת שחרור רוצחים ודיבורים להחרבת יישובים רבים וחלוקת ירושלים, עדיין ש"ס בפיקודו של הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א, יושבים בממשלה. ואף שטוענים כעת שאם יחלקו ירושלים יצאו מן הממשלה, עדיין לא אמרו שאם יקימו מדינה פלשטינאית ויחריבו יישובים יצאו מן הממשלה, וכן הרי כבר כתבנו שחלוקת ירושלים לא מתחיל בשעת שמחלקים אותה בפועל אלא בשעת שמדברים על זה. וכן עדיין לא חזר בו מן הפסק של 'שטחים תמורת שלום', רק בהתנתקות התנגד משום שהיה חד צדדי. הנך רואה, שמי שמוכן למכור את ארץ ישראל בהיתר מכירה, יש לחשוש גם שיתפשר בנתינת א"י לגוים. וכן הרבה מן הרבנים מן הציבור הדתי שתמכו ב'היתר מכירה', התנגדו לסירוב פקודה ותמכו באיזה דרך שהיא בחורבן גוש קטיף, למשל ב'היתר מעגל שני' וכו'. ובקיצור, עם התורה תמיד אפשר 'להסתדר'. המבנה של 'היתר מכירה' בנוי על אותו מבנה של 'שטחים תמורת שלום'. הנה מי שמתבונן היטב, יכול לראות המבנה בתשו' הגאון ר' עובדיה יוסף שליט"א בענין היתר מכירה (יביע אומר ח"י ס' ל"ז ואילך), ותשובתו בענין "שטחים תמורת שלום" (ע' תחומין ח"י ע' 42) שיש להם מהלך דומה, שבענין שביעית מצרף שיטה יחידאי של הרז"ה (הובא בר"ן גיטין לו וכן בספר התרומות הל' פרוזבול) שאין שביעית נוהג כלל בזמננו רק מצד מידת חסידות, ובענין שטחים מצרף שיטה של סאטמר שאינו נוהג היום כלל מדינה וצבא. שיטת הרז"ה קשה מאוד, שהרי בגמרא (סנהדרין כו.) מפורש שנוהג שביעית אחרי החורבן מעיקר הדין, דאיתא שם, שריש לקיש אמר לר' יוחנן שיש לפסול החכמים שלמדו זכות על עובדי שביעית, ורק הרז"ה כתב, שאחרי הלל השני שבטל הסמיכה והוא היה יותר מאוחר מר' יוחנן ור"ל, בטלו יובלות, משום שיובל צריך סמיכה, וממילא בטלו גם שמיטות, אולם שיטה זו הפריכו מן הגאונים שכתבו שנוהג שמיטה בזמה"ז, וכן עצם ספירת הגאונים שקיבלו איש מפי איש, והרמב"ם (פ"י משמו"י הל' ה') קיבל זה בלי עירעור, שעד החורבן מנו יובלות ואחרי החורבן הפסיקן למנות יובלות, ובכל זאת היה שביעית נוהג מעיקר הדין, אלמא שמדרבנן שביעית אינו תלוי ביובל, וממילא אין עוד מקום לשיטת הרז"ה. (עוד הביא שם דעות שגם בזמן ר' יוחנן ור"ל שחיו אחרי החורבן היה שביעית רק מידת חסידות, אולם אין להם כלל מקום בגמ' (סנהדרין כו.)) ושיטת סאטמר שאינו שייך היום לא מדינה ולא צבא וצריך לחכות למשיח וגם הוא לא יעשה מלחמות אלא ברוח פיו ימית רשע, ונתבטלה מלחמה מן התורה, ג"כ מופרכת, אך אכמ"ל, והארכנו בכמה חיבורים. ומה שרצוננו לומר כאן, שלצרף שיטה שמצווה פלונית אינה נוהגת כלל היום, מחלישה אמיתות הפסק, ומן שמים מגלגלין, שמי שרוצה להתיר שביעית דרך צירופים תמוהים, שאולי אינו נוהג היום כלל שביעית, יבוא גם להתיר להחריב חלקי א"י דרך צירופים תמוהים, שאולי לא נוהג היום כלל לא מדינה ולא צבא. וכן בציבור הדתי שעושים היתר מכירה וכביכול מסלקים בעלות של הקב"ה על א"י, חלק מן הרבנים מתנגדים לסירוב פקודה, ומחשיבים עי"ז מדינה זו שהיא למעלה מן התורה וכביכול למעלה מהקב"ה ח"ו. ואם תקשה, איך אנו מדברים קשות על גדולי ישראל שהם גדולים מאיתנו, תירוץ, אמרו חז"ל אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה', כל מקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב (ברכות יט:) ואנו מתפללים להקב"ה, שעם ישראל ישמרו שביעית כהלכתו ויהא צבא שאדוק בקב"ה ותורתו וילחמו נגד כל אויבינו ויכבשו את כל א"י בשלימות, ונזכה לשמור כל התורה בשלימות ולקדש שם שמים. נכתב בעה"י מוש"ק פ' ויצא, עה"ק עמנואל ת"ו