יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
א) הענין מה חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמי דהאיך ב) איסור מסירות כשלא יחדו. ג) מה יותר חמור, מסירות או רציחה. ד) למה לא ידחה פ"נ של רבים את רציחת היחיד כשבין כך ימותו כולם. ה) עלה בידינו ו) לענין ניתוח תאומי סיאם ז) הטית חץ על יחיד להציל רבים ח) עוד בדיני יחדו בנוגע לחיי שעה ט) חילוק בין תנו אחד ונהרגנו ליציאה למלחמה
05:35 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:תנו-אחד-ונהרגהו-1*