יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מהדורא חדשה ומפוארת (שנת תשע"ה) ● לבאר שהריגת עובר מפורש בגמרא שהוא שפיכת דמים וכן דעת כל הראשונים, ולא הותר רק במקום פיקוח נפש, והמתירים להרוג עובר חולה בתסמונת דאון וכיו"ב, אין להם על מי לסמוך
05:30 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:עובר*