יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
לבאר שמכשירי גרמא שנעשו ע"י "מכון טכנולוגיה לבעית הלכה", וע"י "מכון צומת" להתיר מלאכת שבת, הם לפי הדין מעשה בידים והמשתמש בהם חייב חטאת, במקום פיקוח נפש יש להשתמש במכשירים רגילים ולא במכשירי גרמא, כדי שלא לתת יד לחילול ועקירת השבת (PDF)
04:15 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* באתר בית מלא ספרים: Download 7MB PDF הורד Read online / פתח בדפדפן