יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ושפל אנשים יקים עלה, ביאור ענין של משיח בגאולת בעיתה שהוא בדרגא נמוכה מכל הבחינות, והעולם מתנהג בנסים מלובשים בטבע, ובסופו דרושים בס' בראשית והמקביל לזמנינו שהתחפשו תהליכי הגאולה בתוך מדינה חילונית, ואיך הקב"ה כביכול "התחפש" בתוך הבריאה, ביסוד של מלא כל הארץ כבודו. ובתוכו, ויכוח גדול בין יהדות החרדי ודתי לאומי, הבעיות שיש בכל חוג. כמה בעיות שיש בתוך עם ישראל ונסיון לתיקונם, תאונות דרכים ועוד, הקילקולים שיצאו מטלויזיה, והבעיות במקצת מקומות שמוכרים האב וחמיו לבחינת עבד עולם, ע"י שאין מוכנים להתחתן עד שההורים יתחייבו בדירה או מחצה, והוא בבחינת על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים, ולפעמים מתים מזה, וזה בגדר גרם רציחה על טהרת הקודש (PDF)
01:59 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

להלן מהדורא מחודשת, אולם חסר בסימן ב' מס"ק ח' עד ס"ק כ"א באמצע. למטה יש מהדורא ישנה שבה לא חסר. *אובייקט:ושפל אנשים*