יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מהדורא חדשה ומפוארת (שנת תשע"ה) ● בנושא הויכוח הגדול אודות הכיבוש של מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים, אם היה ברצון הקב"ה, או נגד רצון הקב"ה ● בעניני ארץ הקודש ● סיפור הסייעתא דשמיא ● מראש אמנה ● יפתח בדורו ● עמדת המשגיח ● הקב"ה עם הגולן ● פינוי מאחזים - גזירת שמד (PDF בגודל A5)
03:23 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:בזאת-תדעון*