יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מי שאינו מאמין ביציאת מצרים, אף ב'אנכי ה' אלהיך' אינו מאמין ● דעת הרמב"ם אודות הישמעאלים ● שורש המחלוקת, פי' 'אנכי ה' אלהיך' ● איסור ע"ז זו הוא רק לישראל ● לא מצינו איסור ע"ז לפני מתן תורה ● יתכן שהגדר הוא כפירה ולא ע"ז ● ביאור נוסף בדברי הרא"ש ● איסור ע"ז ומינות הם שני איסורים נפרדים ● שאלה בענין העושה פסל ● דחית דין זה ● דעת הר"ן בענין הישמעאלים
תגיות: יציאת מצרים, אנכי ה' אלהיך, ישמעאלים, ע"ז, כפירה, רא"ש, רמב"ם, פסל

מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד (ה' תשרי תשע"ו, מהדורא שניה מנחם אב תשע"ז) *אובייקט:אנכי ה אלהיך והכפירה האיסלאמית*