יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ד' סוגי מנהיגים כחם ומגבלותיהם ביאור חילוק מנהיגות למלך שופט כהן ונביא, ואפשרות טעות לכל אדם כולל סנהדרין ומלך המשיח, כדי שכל נברא לא יתגאה שנתהפך לבורא או מעין זה תואר מוגזם שאסור לומר על נברא, או שהבורא ית' מתגשם בו שזה בכלל ע"ז, וביאור כמה פרטי טעות שטעו בזה. (PDF)
01:35 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* לחץ כאן לספר בפורמט וורד ארבעה סוגי מנהיגים לחץ כאן לספר בפורמט פי די אף ארבעה סוגי מנהיגים