יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מה הייתם עושים לממשלה שהולכת להרוס יישובים ובתי כנסיות של חרדים ולהשליט שם האיסלם ולהפוך כל בית כנסת למסגד, ולמקור של שילוח טילים, להרוס את א"י ולהרוג אלפי יהודם משם??? האם לא הייתם זועקים את הזעקות האלו.
20:35 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

עש"ק לסדר וימררוהו ורובו וישטמוהו בעלי חיצים, י"ב טבת תשס"ה ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת: ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש: זעקת המתנחלים באה אלינו, אשר ממשלת הרשעה רוצה להחריב בתיהם ולהפוך כל בתי כנסיות ובתי מדרשות למסגדים, וזה בשלב ראשון גוש קטיף וצפון השומרון, ושלב שני כמעט כל יש"ע עד סמוך לירושלים. וזה גירוש של כמאה אלף יהודים מאדמתם, והם אלו אשר מוסרים נפשם להציל את עם ישראל ע"י ישובם במקומם כדי לעכב הקמת מדינה פלסטינית, שכוונת הערבים להחריב את כל א"י ולהרוג אלפי יהודים, ולהשליט את האיסלם בארץ הקודש. וכעת התוכנית לבנות להם בתי כלא מיוחדים להסגיר כל מי שמתנגד לפינוי, ולפי חוק הפינוי כלול בזה גם קטינים, והמתנחלים מוכנים להיות מוכים ונפצעים כדי לקיים רצון הבורא, ותמורת מסירת נפשם הם צריכים לכנס לבתי כלא, לקיים מה שנאמר (ישעיה מב כב): והוא עם בזוז ושסוי, הפח בחורים כולם ובבתי כלאים החבאו, היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השב. וכעת מפלגת "יהדות התורה" רוצה להצטרף לממשלת הרשעה הזאת, ולתת לה תמיכה לתועבות האלו, ואין שום נפקה מינה אם תומכים או מתנגדים להתנתקות, כיון שהוא צריך למפלגות החרדיות רק להקים ממשלה, כי בלי הם הוא נופל, והתמיכה בהתנתקות מקבל ממקום אחר, וכניסה לממשלה הוא ממילא תמיכה בהתנתקות, וכן צריך לרכך התנגדות המורדים, שיאמרו התירו פרושים את הדבר. האם בצורה כזאת בונים ישיבות וכוללים?? האם בהנהגה כזאת נקראים "יהדות התורה", האם זה מה שמלמדים בישיבות וכוללים??? ועל כגון זה אפשר לדמות עכ"פ חלקית מה שנאמר (ירמיה ו ד): אל תבטחו לכם את דברי השקר לאמר היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה: כי אם תיטיבו דרכיכם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו: גר יתום ואלמנה לא תעשוקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם: הגנוב רצוח ונאוף והשבע לשקר וקטר לבעל, והלוך אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם: ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם נצלנו למען עשות את התועבות האלה: המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם. ומה הייתם עושים לממשלה שהולכת להרוס יישובים ובתי כנסיות של חרדים ולהשליט שם האיסלם ולהפוך כל בית כנסת למסגד, ולמקור של שילוח טילים, להרוס את א"י ולהרוג אלפי יהודם משם ??? האם לא הייתם זועקים את הזעקות האלו, האם הייתם מצטרף לממשלה כזאת ?? חדלו לכם מן הדרך הרע הזאת !!