יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
למה קרסה חברת חפציבה ● ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת!
20:32 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:אבל אשמים אנחנו על אחינו*

 
 

17:50 (18/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
השיעור השבועי מאת הרב מאיר מאזוז שליט"א (מוצאי שבת פרשת וישלח תשע"ז) על היישוב עמונה תובב"א ועוד, בו הביא את דברי מורנו הרב שליט"א ממאמר שיצא לפני כעשר שנים, בענין הקשר בין ההתעלמות מחורבן גוש קטיף וקריסת חברת חפציבה