יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בזמננו נולדה סוג עבודה זרה חדשה, שאפשר לקרותה "דת ההומניזם" או "דת השוויון", ובתוכו כלול שרוצים לעקור כל מושג של הבדלה ● במצוות קרבן פסח, באה התורה ללמדינו, שלא מספיק לבער את כח הרע, אלא יש להתעסק בדבר חשוב וזה קרבן פסח, ודרך זה ניתן ללחום נגד החדרת כח הרע ● דברי הרב אלעד צדיקוב והרב מיכאל זלבה בנושא זה, איך התפשט עבודה זרה זו בא"י, וממשיך לעשות שמות בכל חלקי חינוך הממלכתי, ומנסים להחדיר זה גם בחינוך הדתי והחרדי
13:36 (17/04/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:קרבן-פסח-מול-עז*